2007

Strona główna » Plastyka » Konkursy » 2007

Sposób na życie - jestem wolny

foto

PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji konkursowej SPOSÓB NA ŻYCIE – JESTEM WOLNY w dniu 6 marca 2007r. Komisja w składzie: Przemysław Karwowski, Teresa Matuszelańska, Teresa Adamowska, Anna Bureś po zapoznaniu się z regulaminem konkursu i dokładnej analizie prac wybrała 19 spośród 330, które w pełni przedstawiły problem poruszony w tematyce konkursu. Autorzy powyższych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia...

więcej

« · 1 · »
MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001