Konkurs plastyczny na Komiks EJŻE !

Strona główna » Plastyka » Konkursy » 2017

Konkurs plastyczny na Komiks EJŻE !

ORGANIZATOR
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży

WSPÓŁPRACA
TuKomiks - Warsztaty Komiksowe

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży krótkich form komiksowych, rysowanych na zadany temat, a także zapoznanie się z medium komiksowym.

UCZESTNICY
Dzieci i młodzież w wieku 4 - 18 lat

WARUNKI KONKURSU
Sprawa jest prosta: należy wypełnić rysunkiem trzy kadry komiksu (pasek komiksowy), oraz użyć w nim hasła "Ejże!".

ZASADY UCZESTNICTWA
- wymagany format pracy to A4 lub A3 (załącznik);
- technika dowolna;
- konkurs jest otwarty dla wszystkich – zarówno zawodowych rysowników, jak również amatorów, dopiero rozpoczynających swoją przygodę z komiksem;
- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie i wysłanie autorskiego komiksu w wersji cyfrowej (w formacie pdf lub jpg) na adres: tukomiks@gmail.com;
- pasek komiksowy musi składać się z trzech pojedynczych kadrów;
- w prawym dolnym rogu autor/ka komiksu musi się podpisać swoim czytelnym imieniem i nazwiskiem;
- tematyka prac musi odnosić się do hasła konkursu: „Ejże!”.
- prace oceni specjalnie powołane jury konkursowe;
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania wybranych prac w na stronie internetowej, profilu facebookowym, materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych, jako formy promocji konkursu oraz autora komiksu;
- z nadesłanych komiksów zostanę wybrane i nagrodzone 3 prace.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC
- na prace czekamy do 15 Sierpnia 2017r. godz. 23:59;
- ogłoszenie wyników nastąpi 20 Sierpnia 2017r. Zwycięskie prace zostaną ogłoszone na stronie www.mdk.lomza.pl oraz na www.facebook.com/TuKomiks/ ;
- nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane na wystawę prace, oraz prace uczestników warsztatów będzie można oglądać w Galerii Bonar Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 3;

NAGRODY
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody w postaci bezpłatnego udziału w WARSZTATACH KOMIKSOWYCH, które odbęda się w Łomży w dniach 28.08 - 1.09.2017r.

WYKORZYSTANIE PRAC
Autorzy komiksów, biorący udział w konkursie oświadczają iż:
- zgadzają się na publikowanie swoich prac na stronie www.mdk.lomza.pl oraz na www.facebook.com/TuKomiks/ ;
- osoby nagrodzone w Konkursie udzielają Organizatorowi licencji w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w internecie pracy konkursowej. Organizator  i Osoby Współpracujące na podstawie tej licencji mogą również udostępniać prace na rzecz osób fizycznych i prawnych.

2017-07-27 09:22 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001