SPOSÓB NA ŻYCIE - MOJE HOBBY

Strona główna » Plastyka » Konkursy » 2008

SPOSÓB NA ŻYCIE - MOJE HOBBY

konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół byłego województwa łomżyńskiego

ORGANIZATOR:
MIEJSKI DOM KULTURY – DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH W ŁOMŻY

CELE:
- uświadomienie groźby nałogów i poszukiwanie sposobów zapobiegania zjawiskom patologicznym we własnym środowisku,
- umiejętność szukania pomocy w sytuacjach trudnych dla dziecka i młodego człowieka,
- możliwość wypowiedzenia się dzieci i młodzieży poprzez środki wyrazu malarskiego o problemach, patologii i sposobach ich zwalczania.

TEMATYKA KONKURSU:
Próba ukazania świata wolnego od podstępnych zagrożeń – nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, świata w którym młodzi ludzie chcieliby żyć, gdzie można twórczo, zdrowo i ciekawie spędzać wolny czas ( sport i rekreacja, zabawy, kultura, twórczość itp.) Przedstawienie najbliższego środowiska i sposobu w jaki można je zmienić, by żyć bezpiecznie i móc realizować marzenia. Na jakie problemy narażone są dzieci i młodzież, gdzie i u kogo mają szukać pomocy w razie gdy znajdą się w sytuacji, z którą nie mogą sobie sami poradzić. Mamy nadzieję, że problemowe sytuacje, które spotykają młodych ludzi szerzej omówi nauczyciel lub wychowawca klasy i podpowie jak uchronić się od nałogów i gdzie mają szukać pomocy.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Wiek uczestnika 7 – 20 lat.
2. Technika dowolna ( malarstwo, kolaż, grafika, techniki mieszane ).
3. Format prac A4, A3, A2.
4. Prace powinny być podpisane na odwrocie według wzoru: imię i nazwisko, wiek i klasa, nazwa i dokładny adres szkoły, numer telefonu szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela.
5. Prace powinny być stosownie opakowane, gdyż zmęte, zrolowane, złożone nie będą dopuszczane do oceny.
6. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych: I kategoria – klasy I – III szkoły podstawowej II kategoria – klasy IV – VI szkoły podstawowej III kategoria – gimnazjum IV kategoria – szkoły ponadgimnazjalne
7. Dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną ufundowane nagrody rzeczowe i dyplomy.
Prace należy składać lub przesłać do 30 stycznia 2009 roku pod adres:
MIEJSKI DOM KULTURY-DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH,
UL. WOJSKA POLSKIEGO 3,
18 – 400 ŁOMŻA tel.(086) 216 32 26 lub 216 67 91
8. O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach oraz o terminie podsumowania konkursu organizatorzy poinformują odrębnym pismem lub telefonicznie, a także na naszej stronie internetowej www.mdk.4lomza.pl
9. Wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w galerii BONAR MDK – DŚT w Łomży, ul. Wojska polskiego 3.
10. Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

2008-09-09 13:31 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001