Wyniki konkursu "SPOSÓB NA ŻYCIE - MOJE HOBBY"

Strona główna » Plastyka » Konkursy » 2009

Wyniki konkursu "SPOSÓB NA ŻYCIE - MOJE HOBBY"

PROTOKÓŁ
z posiedzenia komisji oceniającej konkurs „SPOSÓB NA ŻYCIE – MOJE HOBBY” w dniu 9 lutego 2009 roku

Komisja w składzie: 1. Przemysław Karwowski
2. Teresa Matuszelańska
3. Anna Bureś


Stwierdziła, że na konkurs „Sposób na życie” wpłynęło240 prac ze szkół i placówek kultury z: Łomży, Piątnicy, Święcka Wielkiego, Ciechanowca, Pniewa i Rybnika. Zdecydowana większość uczestników konkursu to uczniowie łomżyńskich szkół podstawowych, gjmnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Komisja w ocenie prac kierowała się następującymi kryteriami:
-     zgodnością z tematyką konkursu,
-    wartościami artystycznymi i estetycznymi, formą,  techniką i pomysłowością przedstawienia tematu,
-    wartościami ideowymi, czyli treścią zawartą w pracy plastycznej.
Po dokładnej analizie prac komisja przyznała nagrody i wyróżnienia następującym uczestnikom:

W kategorii klas I – III Szkoła Podstawowa:
Nagrody: Oliwia Orłowska, klasa II ROK w Łomży, n-l Justyna Kryszpin – Żmuda
Monika Zawistowska, klasa III SP w Świecku Wielkim, n-l Bożena Gutowska – Popławska
Karolina Skłodowska, klasa II, SP w Świecku Wielkim, n-l Bożena Gutowska – Popławska
Wyróżnienia: Wikoria Koźlicka, lat 8 ROK w Łomży, n-l Justyna Kryszpin – Żmuda
Aleksandra Kulawczyk, klasa II, SP w Pniewie, n-l Lilianna Bukowska
Paula Piorunek, klasa I, ROK w Łomży, n-l Justyna Kryszpin – Żmuda
Karolina Gniazdowska, klasa III, ZSP w Piątnicy, n-l Danuta Dycht – Konopka
Aleksandra Anulewicz, klasa III SP w Pniewie, n-l Lilianna Bukowska
Karol Zaręba, kasa II, SP w Świecku Wielkim, n-l Bożena Gutowska – Popławska
Wiktoria Wtykło, klasa II, ROK w Łomży, n-l Justyna Kryszpin – Żmuda
W kategorii klas IV – VI Szkoła Podstawowa:

Nagrody:Wioletta Żochowska, klasa V, SP w Świecku Wielkim, n-l Bożena Gutowska – Popławska
Hubert Dolinkiewicz, klasa IV, ROK w Łomży, n-l Justyna Kryszpin – Żmuda
Anna Dardzińska, klasa IV, ROK w Łomży, n-l Justyna Kryszpin – Żmuda
Wyróżnienia:Ola Szczyglewska, klasa IV, SP 10 w Łomży, n-l Marta Kisiel
Adrian Żyłowski, klasa IV, SP 2 w Łomży, n-l Justyna Kryszpin – Żmuda
Zuzanna Krzeczkowska, klasa IV, SP w Pniewie, n-l Małgorzata Dobrzyńska
Iza Karolewska, klasa III, ROK w Łomży, n-l Justyna Kryszpin – Żmuda
Olga Maria Walendziuk, klasa VI, SP w Świecku Wielkim, n-l Agata Bielesta
W kategorii Gimnazjum:

Nagrody:Patrycja Bagińska, PG 3 w Łomży, n-l Andrzej Piotrowski
Bianka Piersa, PG 3 w Łomży, n-l Andrzej Piotrowski
Wyróżnienia:Olga Lipińska, PG 3 w Łomży, n-l Andrzej Piotrowski
Anna Górska, PG 3 w Łomży, n-l Andrzej Piotrowski
Ewelina Kopczewska, PG 3 w Łomży, n-l Andrzej Piotrowski
Iga Lasek, PG 1 w Łomży, n-l Krystyna Kamińska
W kategorii Szkoła Ponadgimnazjalna nagród nie przyznano,

Wyróżnienia:Jolanta Wierciszewska, III LO w Łomży, n-l Marta Kisiel
Magdalena Piotrowska, ZSEiO nr 6 w Łomży, n-l Krystyna Marusiak

Ponadto Komisja wybrała 46 prac na wystawę pokonkursową, a autorzy prac otrzymają dyplomy za udział w wystawie. Autorom prac nagrodzonych i wyróżnionych zostaną wręczone upominki rzeczowe i dyplomy
podczas uroczystego podsumowania konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 3 marca 2009 godzina 12.00 w Galerii Bonar w Miejskim Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych, ul. Wojska Polskiego 3 w Łomży.

2009-02-23 11:49 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001