XIX Konkurs Poetycki im. J. Kulki

Strona główna » Teatr i słowo » Konkurs Poetycki im. Jana Kulki

XIX Konkurs Poetycki im. J. Kulki

Zapraszamy do udziału w XIX Konkursie Poetyckim im. Jana Kulki organizowanym przez Miejski Dom Kultury- Dom Środowisk Twórczych w Łomży. Warunkiem udziału w Konkursie Poetyckim jest nadesłanie na e-mail Organizatora zestawu dwóch niepublikowanych drukiem oraz nienagradzanych w innych konkursach (w tym w konkursach internetowych) tekstów poetyckich w języku polskim. Zgłoszenia należy przesyłać do 20 kwietnia 2021 r.

Gala konkursu została przesunięta o tydzień - zaprszamy 29 maja 2021r.

UWAGA: Ze względu na epidemię COVID-19, chcemy ułatwić Państwu udział w Konkursie, dlatego zgłoszenia należy nadsyłać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na e-mail Organizatora (konkurs.poetycki@mdk.lomza.pl).  Zgłoszenia przesyłane drogą pocztową, nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać trzy dokumenty:

• pierwszy zawierający zestaw wierszy podpisany tylko i wyłącznie godłem, (format dokumentu to DOCX/DOC, lub PDF)

• drugi plik zawierający godło, imię i nazwisko autora, wiek, numer telefonu, adres do korespondencji, e-mail, krótką notę biograficzną (format dokumentu to DOCX/ DOC lub PDF)

• trzeci to podpisane oświadczenia (scan lub wyraźne i ostre zdjęcie) dotyczące zgody przetwarzanie danych osobowych:

a) w przypadku osób nieletnich zgodę podpisuje opiekun prawny każdego uczestnika według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu

b) w przypadku osób pełnoletnich zgodę na udział w konkursie podpisuje uczestnik, według

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze szczegółowym Regulaminem Konkursu z załącznika.

Załączniki

  1. Regulamin 2021 - doc
  2. Regulamin 2021 - pdf
2021-03-22 10:17 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001