Szukamy Kierownika

Strona główna » O nas » Ogłoszenia

Szukamy Kierownika

DYREKTOR MDK-DŚT ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez. Zmieniamy termin składania dokumentów !


SZUKAMY CIĘ, JEŚLI:

Wymagania:

• jesteś kreatywna/ kreatywny

• chcesz się realizować kreując kulturę

• skończyłaś/skończyłeś studia wyższe

• potrafisz kierować zespołem

• masz doświadczenie związane z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz edukacji kulturalnej

• masz doświadczenie w łączeniu pracy kreatywnej z administracyjną

• umiesz pisać projekty o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych

• potrafisz opracowywać programy merytoryczne, budżetowe i harmonogramy projektów czasowych

• nie są Ci obce zagadnienia z różnych dziedzin kultury, sztuki, literatury

• swobodnie poruszasz się w środowisku MS Office i Excel oraz podstawowych nowych mediach czy narzędziach do komunikacji online

• znasz język angielski na poziomie B2/C1

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ:

1. Planowaniem i zarządzaniem pracą Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez, w tym:

- tworzeniem oferty kulturalnej MSK-DŚT

- tworzeniem i rozliczaniem harmonogramów czasu pracy pracowników etatowych i zleceniobiorców,

- koordynacją pracy podległych pracowników (podległych bezpośrednio oraz

projektowych)

2.   Opracowaniem planów merytorycznych i budżetowych Działu

3.   Sporządzaniem sprawozdań z wykonania planów merytorycznych i budżetowych

4.   Koordynacją działań związanych z edukacją kulturalną, organizowaniem wydarzeń, warsztatów, akcji itp.

5.   Redagowaniem i przygotowaniem materiałów na stronę internetową i Facebook

6. Pisaniem projektów o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych

7.   Prowadzeniem dokumentacji projektowej, dbaniem o prawidłową realizację projektów

8. Opracowaniem, przygotowaniem i realizacją wraz z podległym zespołem:

• edukacji kulturalnej domu kultury

• wydarzeń kulturalnych

• tworzenia materiałów edukacyjnych oraz informatorów o działalności edukacyjnej

• współpracy z innymi instytucjami kultury, uczelniami, szkołami, ośrodkami

• konkursów

• oferty edukacyjnej,

OFERUJEMY:

• Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę (po okresie próbnym)

• Samodzielne i odpowiedzialne stanowisko

• Otwartość na Twoje pomysły, pracę pełną możliwości i wyzwań zawodowych

• Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

• Możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach

• Przyjazną atmosferę w środowisku pracy

Na oferty zawierające CV, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata  w związku z prowadzonym naborem  czekamy

do 15 czerwca 2021r do godz. 15.00

2021-05-14 13:57 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001