Wytyczne odnośnie stanu epidemii (COVID-19) dla uczestników zajęć organizowanych przez MDK-DŚT

Strona główna » O nas » Ogłoszenia

Wytyczne odnośnie stanu epidemii (COVID-19) dla uczestników zajęć organizowanych przez MDK-DŚT

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników zajęć organizowanych przez Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych:

1.Udostępniają organizatorowi zajęć  numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację. 

2. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z zajęć w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka).

3.Osoby odprowadzające dziecko na zajęcia  do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji. 

4.Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, rodzic/prawny opiekun obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie, na etapie zgłaszania udziału w zajęciach, 

5.Należy zaopatrzyć uczestnika zajęć w maseczki do użycia podczas pobytu na zajęciach. 

2022-01-19 10:49 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001