Konkurs Plastyczny Pocztówka z Łomży

Strona główna » Plastyka » Konkursy » 2009

Konkurs Plastyczny Pocztówka z Łomży

regulamin

Organizator: Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży
Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z łomżyńskich placówek oświatowych i wychowawczych
Tematyka konkursu: Pocztówka jest trwałą pamiątką, którą dostajecie lub wysyłacie sami z miast
lub atrakcyjnych miejsc z pozdrowieniami. Najciekawsze są te pocztówki, które przedstawiają zabytki,
piękne krajobrazy, wydarzenia historyczne, ulice, pomniki, parki, atrakcyjne miejsca miasta.
Namalujcie swoją pocztówkę z Łomży i najbliższych okolic, która zachęciłaby turystów do przyjazdu
i zwiedzania naszego miasta. Możecie też napisać pozdrowienia z Łomży do swoich znajomych
i zaprosić ich do swojego miasta, a wasz rysunek niech będzie zachętą dla zaproszonych osób.

Ewentualne życzenia proszę załączyć na oddzielnej kartce.


Cel konkursu:

- inspirowanie do wyrażania środkami plastycznymi piękna swojego rodzinnego miasta,
- kształtowanie postawy patriotycznej,
-budzenie zainteresowania historią Łomży,
-promowanie spontanicznej wypowiedzi plastycznej dziecka
-wystawa plastyczna z okazji Dni Łomży.
Uczestnicy: Dzieci od 8 do 16 lat
Warunki konkursu:
format – nie większy niż A5 (najlepiej format pocztówki)
technika: dowolna na płaszczyźnie
Każda praca powinna być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa
adres szkoły, telefon, email
imię i nazwisko opiekuna

Termin składania prac: 30 maja 2009 r.
Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych
Łomża, ul. Wojska Polskiego 3 ( I piętro)
Tel. 086 216 67 91 lub 216 32 26
Ocena prac: komisja konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody i kwalifikując prace
na wystawę w następujących kategoriach wiekowych:
I   kategoria – klasy I – III SP
II  kategoria – klasy IV-VI SP
III kategoria - gimnazjum
Wyniki oraz termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu zostaną zamieszczone w internecie: www.mdk.4lomza.pl

Podsumowanie konkursu odbędzie siępodczas  Dni Łomży 2009 w Galerii Bonar
Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych, ul.Wojska Polskiego 3, Łomża.

2009-04-28 11:16 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001