Plakat Przemysława F. Karowskiego

Strona główna » Plastyka » Galeria Pod Arkadami » Wystawy » 2023

Plakat Przemysława F. Karowskiego

  • Plakat Przemysława F. Karowskiego
  • Plakat Przemysława F. Karowskiego
  • Plakat Przemysława F. Karowskiego
  • Plakat Przemysława F. Karowskiego
  • Plakat Przemysława F. Karowskiego
  • Plakat Przemysława F. Karowskiego
Wernisaż : 31.05.2023 r.
Wystawa czynna do: 19.06.2023 r.

Przemysław Filip Karwowski ma w dorobku niezliczoną ilość plakatów, mimo że projektowanie graficzne nie było wiodącą domeną Jego działalności artystycznej. Tworzył głównie plakaty do lokalnych wydarzeń kulturalnych, ale też zrealizował kilka o tematyce społeczno–politycznej. Niektóre z tych prac prezentowane były na ważnych wystawach w kraju i za granicą (Katowice, Poznań, Warszawa, Berlin). Ogromny wpływ na Jego aktywność w sferze projektowania plakatów miała praca w łomżyńskim Teatrze Lalki i Aktora, z którym związał się - jako scenograf - w 1987 r. (wówczas Państwowy Teatr Lalek). Plakat, obok realizacji scenograficznych, stał się Jego autorską wizytówką teatralną. Łączył w nim lapidarność koncepcji z wizualnym artyzmem. Posługiwał się podstawowymi środkami plastycznymi; linią, formą, kolorem. Temat zawierał w prostych skojarzeniach. Wszystkie plakaty wykonywał „odręcznie”, charakterystycznym rysunkiem, pociągnięciami pędzla i liternictwem. Stosował wyszukaną, często kontrastującą kolorystykę. Unikał komputerowych efektów lub korzystał z nich w sposób umiarkowany. Starał się, by to wartości plastyczne decydowały o jakości i oddziaływaniu plakatu. 
 
Ważną i liczną grupę, w twórczości projektowej Przemysława F. Karwowskiego, stanowią plakaty towarzyszące Międzynarodowym Festiwalom Teatralnym „Walizka”. Tworzył je od pierwszej edycji festiwalu. Głównym motywem większości prac jest tytułowa walizka, którą czasami ukazywał jako jedyną aktorkę na scenie, czasami zmieniał w rekwizyt lub „teatralny bagaż”. W kilku plakatach, uskrzydloną, przeobrażał w mitologicznego Pegaza. Drugim, powtarzającym się tematem, jest łomżyńska architektura. Zwłaszcza w plakatach z lat 2018 – 2020 efektownie połączył archiwalne zdjęcia miasta z własnymi motywami rysunkowymi. Na swój sposób nawiązywał do historii Łomży w kontekście 600.lecia nadania praw miejskich czy też remontu i rewitalizacji Starego Rynku. Pandemia, to inny signum temporis uwieczniony na festiwalowych plakatach. Jej egzemplifikacją w 2020 r. stała się surrealistyczna dama – upiorny, mechaniczny manekin snujący się po mrocznych ulicach. Rok później spotkania zapowiadała kukiełka starego króla osłoniętego sanitarną maseczką i tęsknie wpatrzonego w kolorową, teatralną maskę normalnych czasów. Osobliwie wymowny charakter miał ostatni festiwalowy plakat wykonany Jego ręką w 2022 roku. Znów walizka jest główną bohaterką. Jednak nie stoi na scenie, „wyjęta" z czerni kręgiem białego światła, jak na pierwszym plakacie z 1988 r. Tym razem skupiają się na niej ledowe smugi trzech (łomżyńskich) kolorów, a ona świeci blaskiem szeroko otwartego wnętrza, niczym wielka scena, na której głównym aktorem jest Pegaz – uskrzydlona, teatralna walizka – symbol Festiwalu. 
 
Przemysław F. Karwowski jest autorem 34. plakatów anonsujących coroczne, łomżyńskie święto teatru. Stworzył prace jednorodne stylistycznie, choć różnorodne wizualnie i koncepcyjnie. Łączył w sposób charakterystyczny ilustrację z czystością formy plastycznej. Należy do grona tych twórców, którzy plakat traktowali jak równoprawne dzieło sztuki, gdzie ręka artysty i jego osobowość pozostawiają wyraźny ślad. Z perspektywy czasu widać spójność  projektowania plakatów z ewolucją Jego malarstwa i innych aktywności twórczych. Przez wiele lat kreował naszą wyobraźnię swoją sztuką i przez wiele lat kreował naszą wizualną przestrzeń informacyjną swoimi znakomitymi plakatami.
 

Roman Borawski 

 

Wystawa towarzyszy 36. Międzynarodowemu Festiwalowi Teatralnemu Walizka.

2023-05-17 10:43 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001