Chansons de geste – pieśń o czynach. Marcin Kozłowski

Strona główna » Plastyka » Galeria Pod Arkadami » Wystawy » 2023

Chansons de geste – pieśń o czynach. Marcin Kozłowski

  • Chansons de geste – pieśń o czynach. Marcin Kozłowski
  • Chansons de geste – pieśń o czynach. Marcin Kozłowski
  • Chansons de geste – pieśń o czynach. Marcin Kozłowski
  • Chansons de geste – pieśń o czynach. Marcin Kozłowski
  • Chansons de geste – pieśń o czynach. Marcin Kozłowski
  • Chansons de geste – pieśń o czynach. Marcin Kozłowski
  • Chansons de geste – pieśń o czynach. Marcin Kozłowski
Wernisaż wystawy: 6.10.2023 / godz.18:00
Wystawa czynna do: 6.11.2023

Ciało i czyn - od czasów starożytnych – stanowi inspiracje, które artyści upodobali sobie jako motywy ich prac. Motywy te na przełomie wieków znajdowały swój wyraz w różnych przejawach sztuki. Można tu wspomnieć takie przykłady jak: rzeźby Igora Mitoraja, rzeźbiarska Grupa Laokoona czy obraz pt. “Taniec” Henriego Mattisa. Nic dziwnego, że te tematy znajdują również swoje odbicie w twórczości Marcina Kozłowskiego. Co ciekawe, w jego obrazach mamy tak naprawdę ujętą całą panoramę czasu, a dzieje się tak ze względu na liczne odniesienia do sztuki z okresu antyku, sztuki klasycznej, ale także sztuki XX wieku. Chociaż nawiązania te mogą sugerować konkretny czas, patrz: czas antyczny – w rozumieniu czasu przeszłego, a także odniesienia do sztuki nowoczesnej – czyli czasu teraźniejszego, to jednak artysta wybiera zupełnie inny rodzaj czasu, który zajmuje naczelne miejsce w przestrzeni obrazu. Mowa tu o czasie mitycznym. Pośrednio istnieje on pomiędzy przeszłością, a teraźniejszością.

Patrząc na tytuł wystawy ”Chansons de geste – pieśń o czynach”, możemy wskazać miejsce trwania pieśni, lub może bardziej poematu epickiego, który nie odnosi się do jakiejś konkretnej sytuacji z życia. Ten epicki poemat traktuje o brutalności, akcie walki, o najgłębszych tęsknotach, marzeniach, obawach czy potrzebach... przełamując je nutą groteski. Sam schemat wtłoczony zostaje w antyczną myśl o prostocie, harmonii – wpisując się w niepiśmienne ramy, które go przytrzymują w czasie i przestrzeni. Linia wynikająca z gestu, buduje figuratywną formę, która staje się elementem kompozycji. Rysunek rozpoczyna proces abstrakcjonowania postaci, przerysowywania ich i badania, jak daleko sama forma może się stać bardziej groteskowa, pozostając przy tym prawdziwa. Artysta stwarza przestrzeń, w której liczne postacie zaczynają tworzyć abstrakcyjne zestawienia w momencie najbardziej napiętej bądź skumulowanej emocji. Efekt uzyskiwany w ten sposób, wydaje się poruszać postacie ku ciągłemu działaniu.

Idąc dalej tropem malarstwa, zauważyć możemy, że czerpane inspiracje ze sztuki antycznej poprzez prosty, a przy tym z gestu - trafny skrót linii, a z drugiej strony rozwinięcie kompozycji o natchnienia zaczerpnięte z malarstwa XX wieku (w szczególności malarstwa Henriego Matisse, Paula Cézanne czy Pablo Picassa) które charakteryzują się przygaszoną i stonowaną kolorystyką, tworzą swoisty język wypowiedzi. Poprzez zawarty kontekst, a mówimy tu o świadomie przez artystę użytej formie cytatu, prace autora znajdują swoje przełożenie w zbiorowej podświadomości, a tym samym, łączone treści stają się archetypami, do których odbiorca ma dostęp i nadaje im swój własny sens.

Do czego więc nawiązuje sam tytuł wystawy ”Chansons de geste – pieśń o czynach”?

Motyw ciała determinuje czyn lub bezczynność. Oznacza to, że figury zawarte w obrazach Marcina Kozłowskiego, stają się nośnikami treści. Z kolei słowo “pieśń” niemal narzuca pytania. Możemy zacząć zastanawiać się nad kwestiami takimi jak to, kto uczestniczy w pieśni? Czy to my słuchamy pieśni o czynach? A może sami ją wyśpiewujemy?

Niezależnie do jakiego dojdziemy wniosku, warto podejść do tej wystawy ze świeżym spojrzeniem i otwartym wewnętrznie uchem, aby dostrzec to, co kryje się w zaprezentowanych pracach.

 

Marcin Kozłowski 

Urodził się 1994 r. w Warszawie. W 2021 r. ukończył Wydział Malarstwa stołecznej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Andrzeja Rysińskiego, aneks z rysunku oraz technologii i technik malarstwa ściennego. Od stycznia 2022 r. zatrudniony na macierzystym wydziale na stanowisku asystenta w pracowni technologii i technik malarstwa sztalugowego.

Wystawy indywidualne:

2022 - "Et In Arcadia Ego", Galeria Dial, Warszawa
2021 - "Sentymenty", Centrum Łowicka, Warszawa

Wystawy zbiorowe:

2023 - "Integracja na Marszałkowskiej", Galeria Marszałkowska 18, Warszawa 
2022 -  II ogólnopolski Konkurs Nowe Sytuacje pt. "Kontrasty",  Galeria Apteka Sztuki, Warszawa 
2022 - 12. Międzynarodowym Biennale Miniatury, wystawa konkursowa, Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater, Częstochowa
2021 - Co będzie z nami, pośród tak wielu światów? wystawa zbiorowa Inkubator Kultury Pireus, Poznań
2021 - OPMM Promocje 2021, Galeria Sztuki w Legnicy

Nagrody i Wyróżnienia:

2022 - Laureat II nagrody w II ogólnopolski Konkurs Nowe Sytuacje pt. "Kontrasty",  Galeria Apteka Sztuki, Warszawa 2022 r.
2022 - Finalista konkursu "Szkic ma moc", Galeria RING, Legnica
2022 - Finalista w 12. Międzynarodowym Biennale Miniatury, wystawa konkursowa, Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater, Częstochowa
2021 - Wyróżnienie magazynu Notes na 6 Tygodni, 2021 - OPMM Promocje 2021, Galeria Sztuki w Legnicy
2020 - Brązowy wawrzyn w kategorii "Sztuki piękne" - Polski Komitet Olimpijski, Warszawa

 

2023-09-26 11:30 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001