Makulatura to nie śmieć. Puszcza

Strona główna » Plastyka » Konkursy

Makulatura to nie śmieć. Puszcza

Pierwotny las jest najbardziej złożonym ekosystemem na planecie, a w naturalnej formie również najtrwalszym. To skomplikowany organizm, tętniący życiem dynamiczny twór przyrody. Stanowi gęstwinę powiązań i wzajemnych wpływów roślin, zwierząt, mchów i porostów, grzybów.

W Puszczy potrafią dziać się prawdziwe cuda. Las wytwarza tlen i oczyszcza powietrze ze szkodliwych substancji; obniża stężenie dwutlenku węgla, potrafi nawet częściowo absorbować związki radioaktywne. Przeciwdziała on zanieczyszczaniu wód, jest niezastąpionym filtrem i magazynem jej zapasów. Może chronić przed klęskami żywiołowymi i hamować siłę wiatru. To jednocześnie najbogatszy ośrodek życia roślin, zwierząt i grzybów – wielu jeszcze dobrze niepoznanych. Śmiało można stwierdzić, że całe życie na ziemi jest zależne od stanu lasów.

Człowiek w tym względzie nie jest wyjątkiem, ponieważ od zarania dziejów był i dalej jest nierozerwalnie z nim związany. To tu odnajdujemy pożywienie, schronienie, budulec, opał, a nawet leki na wiele dolegliwości. Współcześnie zielona gęstwina może być miejscem odpoczynku, odbudowywania zdrowia i dobrego samopoczucia. Spacery, kempingi, czy kąpiele leśne poprawiają odporność, redukują stres, pozwalają odpocząć umysłowi i uporządkować myśli. Puszcza to także niekończące się źródło inspiracji dla całych pokoleń artystów. W oczach ludowych bajarzy stanowi dom niezliczonych fantastycznych stworzeń, miejsce tajemnicze i pełne cudów. 

Warto pamiętać, ze las ma różne oblicza. To nie tylko znane nam żyzne obszary strefy umiarkowanej, ale także wilgotna dżungla, liściaste lasy tropikalne pełne barw, egzotycznych ptaków, kwiatów i owadów, gdzie dalej można spotkać plemiona nieskażone cywilizacją. Puszcza to również lasy północy z mroźną tajgą, wieczną zmarzlina, gdzie przeważa roślinność iglasta, odporna na niskie temperatury, a zwierzęta często zapadają w sen zimowy. 

Spójrzcie na puszczę nie tylko, jako na sumę elementów, ale jak na wspaniały, żywy i do końca niezbadany świat. Każdy zagajnik to oddzielny i niepowtarzalny kosmos, pełen wzajemnych powiązań i tajemnic. Popatrzcie z zainteresowaniem na wszystkich mieszkańców puszczy, od tych dużych po najmniejszych.  Zinterpretujcie twórczo transformacje zachodzące wraz ze zmianami pory dnia oraz pór roku. Przyjrzyjcie się zarówno stworzeniom latającym i wspinającym się w koronach drzew, ale i tym pełzającym w runie. 
Dostrzeżcie piękny i skomplikowany świat mchów, porostów i grzybów oplatających pnie i korzenie drzew.

Niech bliższe poznanie tego niezwykłego ekosystemu zaowocuje waszym zamiłowaniem, dzięki któremu lasy będą cieszyć nas i przyszłe pokolenia.

REGULAMIN

Organizatorem Konkursu jest:
•    Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych, z siedzibą w Łomży, przy ul. Wojska Polskiego 3
•    Zakład Gospodarki Odpadami w Łomży

Tematyka:
Przedstawienie lasu, jako złożonego ekosystemu. Ukazanie różnorodnego a zarazem unikatowego charakteru tego środowiska.  Zobrazowanie baśni i legend związanych z tymi obszarami.
Cele konkursu:
•    Zainteresowanie tematem lasów w ujęciu przyrodniczym i twórczym.
•    Uświadomienie znaczenia zalesionych obszarów dla człowieka oraz konieczności ich ochrony.
•    Krzewienie kultury i postawy ekologicznej wśród najmłodszych.
•    Zachęcenie dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności twórczej.
•    Wystawa plastyczna z okazji Dnia Ochrony Środowiska.

Warunki uczestnictwa:
•    Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 6 do 19 lat
•    Do prac należy dołączyć wypełnione przez osobę zgłaszającą pracę/autora (w przypadku indywidualnego uczestnika (wiek powyżej 18 lat), zgłoszenie udziału w konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
•    Prace bez dołączonego zgłoszenia, niepodpisane oraz niezgodne z tematem lub wymogami technicznymi nie będą zakwalifikowane do konkursu.
•    Prace wykonane z użyciem materiałów sypkich, kruszących się nie będą dopuszczone do konkursu.
•    Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.

Technika:
1 Kolaż, techniki mieszane z użyciem makulatury. Na płaszczyźnie umożliwiające ekspozycję w pod szkłem. 
2. Techniki uwzgledniające odbijanie, powielanie faktur, graficzne, monotypia, frotaż, techniki własne.
Format: dowolny, jednak wymiar dłuższego boku nie może przekraczać 70 cm

Ocena prac i zasady przyznawania nagród:
Komisja konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody i kwalifikując prace na wystawę w następujących kategoriach wiekowych:
•    I kategoria – SP klasy 0 - IIII
•    II kategoria – SP klasy IV – VI
•    III kategoria – SP klasy VII– VIII
•    IV kategoria – szkoły ponadpodstawowe
•    Szkoły Specjalne

Termin składania prac:
•    30 kwietnia 2024 r. Liczy się data stempla pocztowego.
•    Adres: Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych, 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 3 (I piętro) Tel. 086 216 67 91 lub 216 32 26

Uwagi końcowe:
•    Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
•    Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
•    Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.mdk.lomza.pl.
•    Informacja o wynikach konkursu oraz terminie wernisażu połączonego z wręczeniem nagród zostanie zamieszczona do 7 czerwca 2024 roku na stronie www.mdk.lomza.pl. Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane na wystawę prace będzie można oglądać w Galerii Bonar Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 3
•    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu

Karta zgłoszenia do pobrania z załącznika !

Załączniki

  1. Regulamin / Klauzula informacyjna / Druk oświadczenia
2024-02-13 09:36 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001