Konkurs Plastyczny "SPOSÓB NA ŻYCIE - TURYSTYKA"

Strona główna » Plastyka » Konkursy » 2009

Konkurs Plastyczny "SPOSÓB NA ŻYCIE - TURYSTYKA"

regulamin

Organizator: Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży.

Konkurs adresowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów miasta Łomży i powiatu łomżyńskiego.

Tematyka konkursu: Turystyka kojarzy się z poznawaniem świata, podróżami, przygodą i odpoczynkiem. Wnosi do życia codziennego ciekawe urozmaicenie i jest synonimem stylu życia, częścią kultury masowej, ucieczką od codziennych stresów oraz pięknym sposobem poznawania świata, ludzi, kultury, przyrody. Podróżowanie jest paszportem do osobistego rozwoju i nośnikiem nowych idei.

Namalujcie swoje wrażenia z wycieczek szkolnych lub rodzinnych wyjazdów. Pokażcie jakie doświadczenia wynieśliście z podróży, co ciekawego zobaczyliście, kogo poznaliście? Podzielcie się z nami swoimi przeżyciami i wspomnieniami z dalekich lub bliskich wypraw.

Cele konkursu:

  - kształtowanie właściwej postawy wobec życia i umiejętności dokonywania życiowych wyborów,

  - nabywanie umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo,

  - wzbudzanie motywacji do pokonywania trudności i wytrwałości w dążeniu do celu,

  - inspirowanie do wyrażania środkami plastycznymi wrażeń i przeżyć,

  - wzbudzanie zainteresowania turystyką i podróżami,

  - promowanie zdrowego trybu życia poprzez spontaniczną wypowiedź plastyczną dziecka.

Uczestnicy: Dzieci i młodzież od 4 do 16 lat

Warunki konkursu:

format - A4, A3,A2

technika dowolna (tylko na płaszczyźnie)

Każda praca powinna być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko autora pracy, klasa, adres szkoły,imię i nazwisko opiekuna, tytuł pracy

Termin składania prac: 12 lutego 2010r.

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych

Łomża, ul. Wojska Polskiego 3 (I piętro)

Tel. 086 216 67 91 lub 216 32 26

Ocena prac: komisja konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody i kwalifikując prace na wystawę w następujących kategoriach wiekowych:

I kategoria - przedszkole

II kategoria - klasy I-III SP

III kategoria - klasy IV-VI SP

IV kategoria - gimnazjum

Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane na wystawę prace będzie można oglądać w Galerii Bonar Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 3.

Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac.Wyniki oraz termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej MDK-DŚT; www.mdk.4lomza.pl

2009-12-03 14:02 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001