Łomżyńska Stajenka

Strona główna » Plastyka » Konkursy » 2004

Łomżyńska Stajenka

  • Łomżyńska Stajenka
  • Łomżyńska Stajenka
  • Łomżyńska Stajenka
  • Łomżyńska Stajenka
Celem konkursu była próba połączenia wielowiekowej tradycji tworzenia przenośnych szopek bożonarodzeniowych noszonych z kolędnikami (z królami) i kościelnych szopek stacjonarnych, (często z poruszającymi się figurami, elementami architektury, itp.) oraz uświadamianie i propagowanie walorów lokalnych tradycji.

Tematyka:
Szopki, tematycznie nawiązujące do tradycyjnych stajenek bożonarodzeniowych, muszą zawierać elementy łomżyńskie (np. architektura, krajobraz, wybitne postaci, współczesne wydarzenia i ich bohaterowie).

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, warsztatów terapii zajęciowej, osoby dorosłe.
2. Szopki powinny być wykonane jako stabilne formy przestrzenne (trójwymiarowe) lub półprzestrzenne (wiszące) z dowolnego, trwałego materiału. Mogą posiadać elementy ruchome, efekty dźwiękowe i świetlne.
3. Format prac dowolny, ale nie przekraczający w długości, szerokości i głębokości1 metra.
4. Prace powinny być podpisane wg wzoru: imię i nazwisko, wiek, adres szkoły lub placówki albo adres zamieszkania dla indywidualnych uczestników oraz telefon kontaktowy.
5. Prace należy składać do 15 grudnia 2003 roku w Miejskim Domu Kultury- Domu Środowisk Twórczych w Łomży, ul. Wojska Polskiego 3. (tel. 216 32 26, 216 45 53)

Warunki organizacyjne:
1. Komisja konkursowa będzie oceniać prace w trzech kategoriach:
szkoły podstawowe
gimnazja i szkoły średnie
dorośli
2. Powołana przez organizatorów komisja będzie oceniać wartości artystyczne prac,
indywidualność spojrzenia na tematykę konkursu oraz umiejętności warsztatowe.
3. W każdej kategorii dla laureatów konkursu ufundowane będą nagrody rzeczowe,
(ewentualnie pieniężne), wyróżnienia i dyplomy.
4. O przyznanych nagrodach oraz o terminie podsumowania konkursu organizatorzy
poinformują odrębnym pismem.
5. Wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów nastąpi podczas otwarcia wystawy
pokonkursowej .

Przewiduje się utworzenie kolekcji prac nagrodzonych i wyróżnionych, w związku z czym prace te przejdą na własność organizatorów konkursu „Łomżyńska stajenka”.


Współorganizatorzy:
Centrum Katolickie im. Jana Pawła II, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi ŁomżyńskiejROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Komisja w składzie: Roman Borawski, Ks. Andrzej Godlewski, Przemysław Karwowski po obejrzeniu 48 zgłoszonych prac postanowiła przyznać 2 równorzędne nagrody - Ewelinie Filipek z PG Nr 8 (kl IIIe) i Norbertowi Dąbrowskiemu z Pracowni Plastycznej MDK-DŚT oraz 3 równorzędne wyróżnienia - Katarzynie Malinowskiej z PG Nr 4 (kl Ic), Sylwii Piotrowskiej z PG Nr 4 (kl Ic), grupie autorskiej w składzie: Kinga Bogusz, Paula Cwalina, Paulina Krzynówek, Marta Wykowska z PG Nr 4 (kl Ia).
Ponadto jury postanowiło przyznać Wyróżnienia specjalne za umiejętności i wkład pracy Kazimierzowi Krupińskiemu, Stanisławowi Dzwonkowskiemu oraz grupie uczniów Technikum Elektronicznego ZSzOiM (Borkowski Łukasz, Matejkowski Damian, Mroczkowski Dariusz, Mroczkowski Michał) oraz Dyplomy dla pozostałych uczestników konkursu
Jury podkreśliło, że większość prac – mimo dużego wysiłku twórczego – nie spełniała istotnych warunków regulaminu konkursu t.j . „Szopki, tematycznie nawiązujące do tradycyjnych stajenek bożonarodzeniowych muszą zawierać elementy łomżyńskie (np. architekturę, krajobraz, wybitne postaci, współczesne wydarzenia...”. Jednocześnie słowa uznania skierowało do wszystkich, którzy podjęli się realizacji tego trudnego tematu oraz nauczycielom i opiekunom grup.


Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów
14 stycznia 2004r, godz. 12.00
Galeria Bonar, ul. Wojska Polskiego 3

2010-10-01 13:28 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001