Remont siedziby MDK- DŚT

Strona główna » O nas » Ogłoszenia

Remont siedziby MDK- DŚT

412.686,00 zł- to kwota, jaką wydamy na pierwszy etap kompleksowego remontu Miejskiego Domu Kultury- Domu Środowisk Twórczych w Łomży. Nasz wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2018.

Projekt obejmuje prace zaplanowane na dwa lata. W pierwszym roku zostanie przygotowana dokumentacja techniczna dotycząca kompleksowego remontu siedziby MDK- DŚT. Zakres dokumentacji obejmuje termomodernizację budynku, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie prac, które wskaże ekspertyza stanu budynku: osuszenie piwnic, odgrzybienie, zapewnienie drożności toalet oraz przebudowę parteru budynku
zgodnie z wykonanym w ramach dokumentacji, projektem wykonawczym.
Prace budowlane w 2018r. to częściowa wymiana stolarki drzwiowej.

W 2019r. planujemy prace termomodernizacyjnych w najpotrzebniejszym zakresie wskazanym w dokumentacji opracowanej w ramach pierwszej części zadania (docieplenie budynku i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, położenie nowej elewacji).

Łączny koszt prac to 412.686,00 zł, z czego 327.000 zł to dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
To pierwszy etap planowanego remontu. Kolejne etapy- zgodnie z dokumentacją- chcemy prowadzić w kolejnych latach.

2018-07-23 12:03 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001