Zarys biologii fantastycznej. Marek Noniewicz

Strona główna » Plastyka » Galeria Pod Arkadami » Wystawy

Zarys biologii fantastycznej. Marek Noniewicz

  • Zarys biologii fantastycznej. Marek Noniewicz
  • Zarys biologii fantastycznej. Marek Noniewicz
  • Zarys biologii fantastycznej. Marek Noniewicz
  • Zarys biologii fantastycznej. Marek Noniewicz
  • Zarys biologii fantastycznej. Marek Noniewicz
Wernisaż wystawy: 24.04.2024 / godz.18:00
Wystawa czynna do: 31.05.2024

Marek Noniewicz posługuje się technikami szlachetnymi, takimi jak cyjanotypia, talbotypia, lub papier albuminowy, wykorzystując też tradycyjne materiały światłoczułe. Naświetlając bezpośrednio, lub przez spreparowany wcześniej fotochemiczny negatyw, różnego rodzaju formy organiczne: owady, rośliny - tworzy ich namacalne świadectwa obecności. 

Wystawa składa się 28. prac, powstałych w kilku cyklach, m.in.: Iliaster, Naturalia, Ptak Nocy, Summer Album i Zarys Zoologii Fantastycznej. Pokazany przekrój, pozwala nam doświadczyć niczym iluminacji – symboli rzeczy,  będących modusem przejawionego. 
Autor sam o wystawie: „W obszarze mojej aktywności znajduje się głównie fotografia, choć coraz częściej myślę, że interesuje mnie światłoczułość. Jestem przekonany, że sposób zapisu odzwierciedla proces myślenia o obrazie i jego recepcję; stąd też częściej sięgam po techniki historyczne i eksperymentalne oraz efemeryczne formy zapisu; traktując je jako rodzaj klucza do języka natury. Staram się ożywić mit i próbuję znaleźć dla niego współczesny kontekst. Nieodwracalność i nieustanne przeobrażenia procesów srebrowych, są w jakiś sposób tożsame ze zmiennością świata przyrody. To co staram się rejestrować, to przebieg tych zmian.”

Marek NONIEWICZ

Rocznik 71. Zamieszkały w Bydgoszczy. Artysta wizualny popularyzator XIX wiecznych technik fotograficznych, w swojej twórczości używa głównie fotografii, sięgając czasem po instalację, działania w przestrzeni miejskiej, performance, czy sporadycznie również film.
W projektach z zakresu edukacji kulturowej często wykorzystuje potencjał fotografii jako narzędzia kreacji w budowaniu poczucia własnej wartości uczestników. Sięgając do technik historycznych i alternatywnych zastosowań materiałów światłoczułych staram się rozwijać wrażliwość uczestników na otaczający świat, wyposażając ich w umiejętności wykorzystania współczesnego alfabetu wizualnego w budowaniu własnych narracji.
Stypendysta MKiDN i Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

2024-04-22 09:52 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001