Mini Playback Show 2018

Strona główna » Muzyka » Konkurs MINI PLAYBACK SHOW

Mini Playback Show 2018

X EDYCJA KONKURSU MUZYCZN0 - TANECZNEGO DLA PRZEDSZKOLAKÓW - MINI PLAYBACK SHOW 2018 „MY Z ŁOMŻY”

Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole Nr 8 oraz Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w MINI PLAYBACK SHOW 2018 „MY Z ŁOMŻY”.

CELE

1. Wizualizacja pomysłów stylizacji dzieci na łomżyńskie gwiazdy estrady.
2. Rozwijanie talentów muzycznych, wyobraźni, odwagi, poczucia rytmu zarówno wśród wykonawców jak i odbiorców widowiska.
3. Integracja środowiska przedszkolnego w atmosferze przyjaźni i tolerancji.

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami prezentacji są dzieci w wieku przedszkolnym. Występy mogą być indywidualne lub grupowe (maksymalnie 12 osób na scenie), w zależności od tego którego z łomżyńskich artystów dziecko będzie naśladowało.
2. MINI PLAYBACK SHOW 2018 to pokaz muzyczno – taneczny przeprowadzony w formie zabawy adresowanej do dzieci w wieku przedszkolnym.
3. Dzieci powinny zaprezentować show Artysty pochodzącego z miasta Łomża (lista w załączniku) dowolnie wybranego według możliwości i predyspozycji wykonawczych dziecka.                
4. Każda Placówka może wytypować do udziału maksymalnie 3 podmioty wykonawcze.
5.Każdy wykonawca powinien przygotować wersję oryginalną piosenki w formacie MP3 przygotowaną na nośniku pen drive, jak również odpowiedni strój i rekwizyty.
6. Sprawy nie ujęte regulaminem ustala Organizator (Dyrektor PP Nr 8 w Łomży -  Agnieszka Bućkowska  nr 86/216 95 41)

OCENA

Jurorzy wyróżnią 3 prezentacje, które ich zdaniem zostały zaprezentowane najciekawiej i posiadały najwięcej właściwych elementów (oryginalność,   charakter naśladowania wybranego artysty, elementy taneczne, choreografia, charakteryzacja i makijaż oraz ogólny wyraz artystyczny).
Wszystkie Placówki biorące udział w Konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy posiadania talentu oraz niespodzianki.

TERMIN

X Mini Playback Show odbędzie się 11 KWIETNIA (ŚRODA) 2018, godz. 10.00
w Miejskim Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży
(ul. Wojska Polskiego 3, Scena Na Piętrze)

REPERTUAR

Artyści pochodzący z Łomży i związani z Łomżą ;
- Hanka Bielicka (artystka, aktorka, kabareciarka)
- Marika (wokalistka, muzyka pop)
- Jula (wokalistka, muzyka pop)
- Papa Dance (klawiszowiec zespołu Andrzej Zieliński, kompozytor i aranżer)
- Człowiek Orkiestra – Pan Tadeusz Walewacz (akordeonista i wokalista)
- Jacek Szymański (tenor Opery Bałtyckiej)
-  Liliana Chyczyńska ( znana jako Lila – wokalistka, kompozytorka)
- Piękni i Młodzi  (trio, formacja disco polo)
- Kapela Kurpiowska (kurpiowski zespół muzyki ludowej)
- Mariusz Brzostowski (bluesman, muzyk, wokalista i kompozytor)
- Joanna Ewa Zawłocka (wokalistka – zespół MIĄŻSZ, Gospel Rain, muzyka alternatywna, projekt Budyń Julka Tuwima)
- Sawicki Michał (akordeonista, wokalista)
- Adam Kalinowski (wokalista, rockman, wykonuje covery) 

ZGŁOSZENIE WYSTĘPU KONKURSOWEGO

1.  Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia konkursowego do dnia 6 marca (piątek) 2018r na adres:  Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży, ul. Wojska Polskiego 3, 18 – 400 Łomża (sekretariat, I piętro).
2.  Prosimy o czytelne wypełnianie KART UCZESTNICTWA.
3. Wypełnienie KARTY UCZESTNICTWA i UDZIAŁ W IMPREZIE jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publiczne wykorzystanie wizerunku uczestnika przez Organizatora poprzez zamieszczanie w prasie, telewizji, Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Ochrona danych osobowych
1.Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity; Dz. U.  z 2002 r. Nr 101, poz. 926  z późn. zm.) przez Organizatora na potrzeby niniejszego Konkursu oraz do prowadzenia działań promocyjno-reklamowych.
2.Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publiczne wykorzystanie wizerunku uczestnika przez Organizatora poprzez zamieszczanie w prasie, telewizji, internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.
3.Organizator nie może wykorzystywać danych osobowych i wizerunku uczestnika do celów nie związanych z Konkursem.
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione (bez zgody Organizatora lub uczestnika) wykorzystanie wizerunku i danych osobowych uczestników przez inne podmioty, do celów nie związanych z Konkursem.
5.Udział w Konkursie stanowi potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i tym samym wyrażenie zgody na upublicznienie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika w ww. zakresie.

Załączniki

  1. Regulamin i karta zgłoszenia
2018-03-05 12:40 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001

BIP