TOMASZ MYJAK

Strona główna » Plastyka » Galeria Pod Arkadami » Wystawy » 2007

TOMASZ MYJAK

  • TOMASZ MYJAK
  • TOMASZ MYJAK
Wystawa fotografii, Luty - Marzec 2007

„Tomasz Myjak, przygotowując najnowszy cykl fotografii, kierował się zasadami właściwymi jednemu z klasycznych tematów malarskich – stąd uniwersalny charakter zdjęć, stroniący od różnych mód panujących w stosunkowo młodej dziedzinie, jaką jest fotografia.

Cierpliwe powroty w te same miejsca, nie mają na celu oddania żadnego „tu i teraz“; odważnie podjejmując klasyczną i powszechnie uznaną za wyczerpaną tematyką odkrywa zależności kompozycji i koloru w przestrzeni kadru. Jeżeli mielibyśmy doszukiwać się nawiązań do historii fotografii, to w pracach Tomka Myjaka można odnaleść pewną kontynuację piktorializmu z początku XX-go wieku wzbogaconego jednak o tradycję malarstwa ostatniego stulecia. Sam przedmiot fotografii wydaje się tutaj drugoplanowy – istotne jest raczej uchwycenie światła i przestrzeni w sposób najlepiej oddający wewnętrzny pejzaż autora“. Adam Walicki

Tomasz Myjak, absolwent warszawskiej ASP, fotograf, malarz, konserwator dzieł sztuki. Prowadzi autorską szkołę rysunku i malarstwa. Asystent na ASP w Warszawie w Pracowni Fotografii Kreacyjnej i w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych

2010-09-17 10:33 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001