Prezentacja Łomżyńskiego Środowiska Fotograficznego w Ostrołęce

Strona główna » Plastyka » Galeria Pod Arkadami » Klub Fotografii NURT

Prezentacja Łomżyńskiego Środowiska Fotograficznego w Ostrołęce

Prezentacja Łomżyńskiego Środowiska Fotograficznego w Ostrołęce
Wojtek Surawski
  • Prezentacja Łomżyńskiego Środowiska Fotograficznego w Ostrołęce
  • Prezentacja Łomżyńskiego Środowiska Fotograficznego w Ostrołęce
  • Prezentacja Łomżyńskiego Środowiska Fotograficznego w Ostrołęce
fotografia
grudzień 2015 - styczeń 2016
Ostrołęckie Centrum Kultury

Tym razem „Prezentacja Łomżyńskiego Środowiska Fotograficznego” odbyła się w Ostrołęckim Centrum Kultury. Równolegle w Galerii Pod Arkadami w Łomży eksponowana była wystawa Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego. Przedsięwzięcie to ma więc charakter wymiany kulturalnej między galeriami i okazją do  spotkania środowisk  fotograficznych  obu  miast.

Wystawa skupiła prace trzynastu zróżnicowanych pokoleniowo i programowo autorów: Roberta Bałdygi, Lecha Buczyńskiego, Zbigniewa Ciborowskiego, Sławomira Gradowskiego, Grzegorza Gwizdona, Marcina Kossakowskiego, Gabora Lorinczy, Marka Maliszewskiego, Łukasza Niksy, Wojtka Surawskiego, Izabeli Szypulskiej, Leszka Wiśniewskiego  i  Grzegorza  Zabielskiego.


Środowisko fotograficzne Łomży jest przede wszystkim skupiskiem wielu indywidualności. Jednak w swojej długoletniej historii, wielokrotnie grupowało się w kluby i grupy twórcze. Pierwszą tego typu inicjatywą było powołanie w 1973 roku Łomżyńskiego Towarzystwa Fotograficznego, które stało się pierwszym w mieście forum dyskusji, pokazów zdjęć i wystaw fotograficznych. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych swoją aktywnością mocno zaznaczyła się grupa twórcza DEGENERAT III  skupiająca  młodsze  pokolenie fotografików. Od 1999 roku przez kilka lat rolę ośrodka wymiany doświadczeń, a przede wszystkim odkrywania młodych talentów, przyjął Klub Fotografików Łomżyńskich działający przy Galerii Pod Arkadami, ukierunkowanej  w swojej działalności wystawienniczej, przede wszystkim na prezentowanie fotografii. Obecnie podobną rolę pełni Klub Fotografii NURT. Działalność obu klubów zaowocowała wieloma plenerami czy wystawami tematycznymi.

Pierwsza inicjatywa zorganizowania wystawy środowiskowej, w szerokim tego słowa znaczeniu, powstała w Miejskim Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych. Efektem była ekspozycja „Wspólna fotografia” w Galerii BONAR w 1996 roku. Brało  w niej udział szesnastu fotografików; kilku członków ŁTF, grupa DEGENERAT III oraz kilku niezrzeszonych. W 2007 roku miała miejsce druga edycja „Wspólnej fotografii”. Tym razem na wystawie w Galerii Pod Arkadami zaprezentowało swoje prace jedenastu autorów. W 2012 roku miała miejsce „Prezentacja Łomżyńskiego Środowiska Fotograficznego”, w której uczestniczyło czternastu fotografików. Inne liczne wystawy zbiorowe, jak: „Światłoczuli”, „Łomża do kwadratu”, poplenerowe i doroczne wystawy Klubu Fotografików Łomżyńskich, Klubu Fotografii NURT, itp. miały charakter  wystaw grupowych.

Zdjęcia z wernisażu : Marcin Kossakowski

Czytaj także : "Fotograficzna Łomża w Ostrołęce" na 4lomza.pl

2015-12-01 13:36 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001