O nas

Strona główna » O nas

O nas

Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży jest instytucją upowszechniania kultury. Podstawowe formy działalności to przede wszystkim praca z dziećmi i młodzieżą w ramach edukacji kulturalnej (zespoły, pracownie i zajęcia indywidualne), promocja lokalnej twórczości profesjonalnej i amatorskiej oraz prezentacja wartościowej sztuki z kraju i zagranicy.

W MDK-DŚT działają:

 • Studio Piosenki PopArt,
 • Studio Wokalne eMDeK,
 • Chór Amici,
 • Pracownia Plastyczna,
 • Rockowa Piwnica,
 • Galeria Bonar,
 • Galeria Pod Arkadami,
 • Klub muzyczny Pop Art,
 • Klub Fotografików Łomżyńskich,
 • Teatr Aktywny


Oferta kulturalna M D K - D Ś T, z zakresu edukacji i promocji, skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży. Z myślą o młodym twórcy i odbiorcy organizowane są corocznie konkursy, przeglądy i prezentacje. Są to m.in. Konfrontacje Teatrów Szkół Średnich, Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego WIRUJĄCA STREFA, przeglądy zespołów młodzieżowych, letnie i zimowe warsztaty artystyczne, konkursy recytatorskie i plastyczne. Zespoły i pracownie MDK-DŚT corocznie pokazują swoje dokonania na specjalnych koncertach premierowych oraz w galeriach: Bonar i Pod Arkadami.

Sztandarową formą upowszechniania kultury i sztuki przez MDK-DŚT jest cykl imprez pod wspólnym mianem Łomżyńska Jesień Kulturalna. W ciągu dwóch miesięcy prezentowane są atrakcyjne, stojące na wysokim poziomie propozycje kulturalne; koncerty, spektakle, wystawy itp.

Osobną działalność stanowi współpraca z łomżyńskimi artystami oraz promocja ich twórczości poprzez wystawy (m. In. Koloryt lokalny, Wspólna fotografia), koncerty, spotkania autorskie i wieczory jubileuszowe.

Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych jest wydawcą licznych publikacji łomżyńskich literatów.

PRACOWNICY MDK-DŚT

 • Krzysztof Zemło – Dyrektor – mdk.dyrektor@wp.pl
  Bujnowska Elżbieta – Specjalista ds. osobowych - sekretariat@mdk.lomza.pl
  Bureś Anna – Instruktor ds. plastyki
  Chaberek Jerzy –Operator urządzeń oświetleniowych
  Gierwat Elżbieta – Główna księgowa - ksiegowosc@mdk.lomza.pl
  Karwowski Bernard – Instruktor ds. muzyki
  Karwowski Przemysław – Specjalista ds. wystawiennictwa - galeria@mdk.lomza.pl
  Klama Joanna – Instruktor ds. teatru
  Majewski Andrzej – Kierowca
  Łukasz Majewski– Operator urządzeń audiowizualnych
  Musiak Elżbieta – Robotnik gospodarczy
  Rudzka Urszula - Dozorca
  Serafiński Henryk – Robotnik gospodarczy
  Sinoff Magdalena – Instruktor ds. muzyk
 • Paulina Waszelewska - Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez
  Zuzga Anna – Specjalista ds. promocji i dokumentacji - promocja@mdk.lomza.pl
  Żukowski Jacek – Kierownik administracyjno-gospodarczy

2008-05-13 12:42 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001