RODO w MDK-DŚT

Strona główna » O nas

RODO w MDK-DŚT

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Miejski Dom Kultury –Dom Środowisk Twórczych w Łomży

Z dniem  25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r., s.1). W celu dostosowania się do nowego otoczenia prawnego przekazujemy klauzulę informacyjną w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane w naszej jednostce.

Z poważaniem
Dyrektor MDK-DŚT

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża Kontakt: (86) 86 216 32 26 , sekretariat@mdk.lomza.pl
2.    Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, można  kierować do  Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres: iod@ mdk.lomza.pl
3.    Administrator danych osobowych – Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży - przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
a)    realizacji zawartych umów;
b)    prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
c)    w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy następujących kategorii: współpracujące w ramach realizacji zadań statutowych instytucji kultury, obsługujące portale internetowe, sprzęt monitoringu, serwisu technicznego IT, hostingowe.
6.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
a.    dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania (sprostowania) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
b.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych,
c.    przenoszenia powierzonych danych,
d.    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
e.    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8.    Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
9.    Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
10.    Miejski Domu Kultury-Domu Środowisk Twórczych w Łomży  nie będzie profilował zbieranych danych osobowych.

2018-06-15 09:30 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001