ZBIGNIEW LIWAK. GRAFIKA I RYSUNEK.

Strona główna » Plastyka » Galeria Pod Arkadami » Wystawy » 2005

ZBIGNIEW LIWAK. GRAFIKA I RYSUNEK.

Wystawa grafiki i rysunku, marzec - kwiecień 2005

„To, co uderza od razu przy bliższym zetknięciu z tymi pracami, to uwielbienie dla szczegółu! Nie jest to bynajmniej forma ćwiczenia się w cierpliwości, lecz wynika z charakteru ich autora, jest ponadto sposobem autoterapii, wyciszenia się, odnajdywania wewnętrznego spokoju w zgiełku zagmatwanej rzeczywistości.

Bardzo charakterystycznym elementem, stale obecnym w rysunkach i grafikach Liwaka, jest schematycznie potraktowana ludzka sylweta(stąd„kompozycje sylwetonowe”),stanowiąca coś w rodzaju piksela, który zamiast punktu- kropki zaludnia i wypełnia całe niejednokrotnie duże powierzchnie wielu kompozycji (…).Artysta, stosując schemat sylwetonowy, buduje w ten sposób strukturę pracy, przy czym dla zwiększenia siły jej oddziaływania na oko widza, wzmacnia ją odpowiednio dobranym walorem. Dzięki temu tworzy, częstokroć, przestrzenie światłocieniowe.
Grafiki i rysunki Zbigniewa Liwaka są bardzo dopracowane, nie ma w nich, jak się zdaje, miejsca na przypadek. To prace wyważone kompozycyjnie, pełne estetyki, a także bogate pod względem treści, jakie niosą, i to bez względu na swój format.(…) Artysta podejmuje w swojej twórczości tematy bardzo różne :zarówno te z życia wprost wzięte- w cyklu: „Stenogramy wyjałowionej codzienności”, jak również będące swoistym rodzajem modlitwy, wewnętrznej rozmowy z Bogiem i z samym sobą- to w: „Małych litaniach w intencji…”,wreszcie te stanowiące gorzką refleksję nad rzeczywistością, czasami prześmiewczą, jak w „ Kompozycji z lęku...”

mgr hist. sztuki Agnieszka Kuśnierz


ZBIGNIEW LIWAK
Urodzony 17.12.1960 roku w Zamościu. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom pod kierunkiem prof. Danuty Kołwzan Nowickiej w 1986 roku w pracowni Druku Płaskiego i Wklęsłego IWA UMCS. Od 1987r. związany pracą dydaktyczną z Wydziałem Artystycznym UMCS, gdzie obecnie pracuje jako adiunkt II° w Pracowni Grafiki Projektowej i Litografii
Swoje prace prezentował na 12 wystawach indywidualnych oraz w ponad pięćdziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.

2010-09-16 09:53 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001