Soundtrack 2017 - INFO

Strona główna » Muzyka » Festiwal SOUNDTRACK » Soundtrack 2017 - INFO

Regulamin

 • RegulaminUBOJNIA ZWIERZĄT ROBERT RYTEL
 • RegulaminHEXA BANK SPÓŁDZIELCZY
 • RegulaminŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
 • RegulaminDRUKARNIA LIBRA PRINT
 • RegulaminSKLEP MUZYCZNY KAM-I
 • RegulaminZAKŁAD MECHANIKI POJAZDOWEJ ANDRZEJ BOGUSKI
 • RegulaminBRITISH ACADEMY
 • RegulaminRESTAURACJA NA FARNEJ
 • RegulaminOKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PIĄTNICY
 • RegulaminPIEKARNIA PIĄTNICA
 • RegulaminKWIACIARNIA OGRODNIK EDWARD PRZYBYLAK
 • RegulaminDELIKATESY ALEX
 • RegulaminNEMITECH
 • RegulaminMAPA DOJAZDU
X Ogólnopolski Festiwal Anglojęzycznej Piosenki Filmowej i Musicalowej
SOUNDTRACK Łomża 2017

I. ORGANIZATOR

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w  Łomży

II. TERMIN I MIEJSCE

13 - 15 października 2017r.
Miejski Dom Kultury  - Dom Środowisk Twórczych w  Łomży

III. CELE FESTIWALU

 • prezentacja i popularyzacja muzyki musicalowej i filmowej
 • promowanie znajomości języka angielskiego
 • rozwijanie umiejętności wokalnych i muzycznych
 • wymiana doświadczeń artystycznych

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA


1. W Festiwalu biorą udział  wyłącznie soliści w kategoriach wieku 16 – 28 lat

2. W Festiwalu nie biorą udziału studenci i słuchacze uczelni artystycznych o kierunkach muzycznych, słuchacze studium wokalnego/aktorskiego itp., uczniowie szkół muzycznych z klas wokalnych, oraz  wokaliści śpiewający profesjonalnie. Festiwal adresowany jest wyłącznie dla amatorów.

3.Uczestnicy zobowiązani są do przesłania na adres Organizatora Festiwalu, w nieprzekraczalnym terminie do 6.10.2017 r.
- formularza zgłoszeniowego do pobrania na stronie: www.mdk.lomza.pl
- dwóch tekstów anglojęzycznych piosenek wykonywanych podczas Festiwalu
- nagrania dowolnej piosenki w formacie mp3 (Organizator sprawdza możliwości wokalne uczestnika, nie musi być to nagranie profesjonalne)
- kartę uczestnika, nagrania i teksty piosenek prosimy przesłać na adres soundtrack@onet.pl
- wokaliści którzy uzyskali przepustki do udziału w Festiwalu wypełniają tylko kartę uczestnika i przesyłają ją  Organizatorowi elektronicznie wraz z tekstami piosenek podanym wyżej terminie, nagrania nie są wymagane.

4. W Festiwalu nie biorą udziału laureaci poprzednich edycji.


5. Organizator zobowiązuje się do dnia 10.10.2017 poinformować - mailem i telefonicznie -  osoby zakwalifikowane do udziału w Festiwalu – max.30 osób 

6.Opłaty festiwalowe ; akredytacja udziału 100 zł  (nocleg (bursa szkolna), udział w warsztatach wokalnych, tanecznych, teatralnych, projekcja filmu i bezpłatny wejściówka na koncert Mieczysława Szcześniaka – przewodniczącego Jury). Opłat można dokonać w Biurze Organizacyjnym 14.X w MDK, lub na konto MDK-DŚT (po kwalifikacji do udziału, wpłata akredytacji jest bezzwrotna).

7.Organizator zapewnia uczestnikom bezpłatną kawę, herbatę, słodki poczęstunek w kawiarence festiwalowej w MDK.

V. OCENA

Kryteria oceny jury:
- dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych uczestnika
- walory głosowe
- poprawność językowa
- własna interpretacja piosenek
- muzykalność
- indywidualność artystyczną

VI. NAGRODY


- Pula nagród wynosi 3.000 zł 
- Jury może przyznać GRAND PRIX Festiwalu
- Nagroda Za Muzykalność  - mikrofon
- Nagroda Za Poprawność Językową  - nagroda rzeczowa 
- dyplomy i upominki dla osób wyróżnionych
- oficjalne wyniki zostaną ogłoszone na uroczystym Koncercie Laureatów

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity; Dz. U.  z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora na potrzeby niniejszego Konkursu oraz do prowadzenia działań promocyjno-reklamowych.

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publiczne wykorzystanie wizerunku uczestnika przez Organizatora poprzez zamieszczanie w prasie, telewizji, Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

3. Organizator nie może wykorzystywać danych osobowych i wizerunku uczestnika do celów nie związanych z Konkursem.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione (bez zgody Organizatora lub uczestnika) wykorzystanie wizerunku i danych osobowych uczestników przez inne podmioty, do celów nie związanych z Konkursem.

5. Udział w Konkursie stanowi potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i tym samym wyrażenie zgody na upublicznienie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika w ww. zakresie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


1    Uczestnicy Festiwalu są zobowiązani do zaprezentowania podczas konkursu repertuaru zgodnego z wypełnioną Kartą Uczestnika
2    Organizatorzy zapewniają nagłośnienie i obsługę techniczną.
3    Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
4    Sprawy sporne i  nie ujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
5    Koszty przejazdu, ubezpieczenia  i wyżywienia pokrywają Uczestnicy.

Adres Organizatora:
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych
ul. Wojska Polskiego 3, 18 - 400 Łomża,  tel. 86 / 216 32 26
Konto MDK-DŚT ; 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001
http://www.mdk.lomza.pl
email : soundtrack@onet.pl

Sponsorzy

Ubojnia Zwierząt ROBERT RYTEL

Ul. Polna 4, Łomża - Podgórze
www.ubojniarytel.pl

HEXA BANK Spółdzielczy

Ul. Stawiskowska 30, Piątnica
www.hexabank.pl

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży

Al. Legionów 7b
18-400 Łomża
www.lsmlomza.pl

Drukarnia LIBRA PRINT

Aleja Legionów 114, Łomża
www.libra-print.pl

NEMITECH Sp. z o.o.

ul. Towarowa 8, 18-400 Łomża
www.nemitech.pl

KAM-I - Sklep Muzyczny

Ul. Dmowskiego 1C, Łomża
www.kami.sklep.pl

Zakład Mechaniki Pojazdowej Andrzej Boguski

Jarnuty 11, Łomża


Partnerzy :

British Academy

ul.Księcia Janusza I 1 , Łomża
www.britishacademy.pl

Restauracja NA FARNEJ

Ul Farna 9, Łomża
www.nafarnej.pl

OSM PIĄTNICA

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy
Ul. Forteczna 3, Piątnica
www.piatnica.com.pl

PIEKARNIA PIĄTNICA

Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Kosakowski L., Karwowski G.,
Ul. Stawiskowska 53B, Piątnica
www.piekarniapiatnica.pl

Kwiaciarnia OGRODNIK Edward Przybylak

Ul. Sienkiewicza 2, Łomża
www.kwiaciarniaogrodnik.pl

Delikatesy ALEX

Stary Rynek, Łomża

Załączniki

 1. karta zgłoszenia 2017
2017-09-06 12:26 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001

BIP