Laboratorium Teatru

Strona główna » Teatr i słowo » Warsztaty teatralne » Laboratorium Teatru

TEATR CIENI

foto

W piątej edycji Laboratorium Teatru zapraszamy do udziału w teatralnych eksperymentach dzieci. Uczestnicy warsztatów w praktyce dowiedzą się czym jest liczący ponad 2000 lat teatr cieni, kiedy i gdzie powstał oraz jakie są jego odmiany. Nauczą się zasad tworzenia cieni postaci ludzkich, zwierząt, form plastycznych i kolorowych figur…

więcej
CIAŁO I GŁOS – ANATOMIA ŚWIADOMOŚCI

foto

Laboratorium Teatru to cykl spotkań z artystami i twórcami teatralnymi, dzięki którym mieszkańcy Łomży i regionu będą mogli empirycznie doświadczyć, na czym polega praca w teatrze. Jak pod laboratoryjną lupą, uczestnicy warsztatów prześledzą wszystkie etapy budowania roli teatralnej (warsztaty aktorskie, emisji głosu, pracy z ciałem) i sposobu wyrazu (teatr tańca, formy, cieni, improwizacji). To metoda oparta o relację mistrz- uczeń, najlepszą z możliwych ścieżek rozwoju artystycznego. Każdy warsztat zakończy profesjonalny spektakl zespołów teatralnych zaproszonych do prowadzenia warsztatów, adresowany do wszystkich mieszkańców miasta. Finałem projektu będą Ogólnopolskie Konfrontacje Teatralne, zaplanowane na koniec 2019 roku, podczas których warsztatowicze pokażą (pozakonkursowo) spektakl przygotowany podczas wszystkich edycji warsztatów.

więcej

« · 1 · »
MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001