Łomżyńskie Świątynie

Strona główna » Plastyka » Galeria Bonar » 2016

Łomżyńskie Świątynie

  • Łomżyńskie Świątynie
  • Łomżyńskie Świątynie
  • Łomżyńskie Świątynie
  • Łomżyńskie Świątynie
  • Łomżyńskie Świątynie
  • Łomżyńskie Świątynie
wystawa laureatów konkursu plastyczno-fotograficznego

czerwiec - lipiec 2016
Galeria Pod Arkadami i Urząd Miejski w Łomży

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych od wielu lat organizuje - w ramach Dni Łomży -  konkursy plastyczne związane z naszym miastem. Staramy się, by temat przewodni corocznie się zmieniał, by mówił o sprawach ważnych, aktualnych ale również zwykłych lub fantazyjnych.

W roku 2016 obchodzimy 1050 rocznicę Chrztu Polski, który stał się symbolicznym początkiem państwowości polskiej oraz włączeniem naszego kraju do cywilizacji i kultury zachodnioeuropejskiej. Ziemia Łomżyńska bardzo wcześnie została objęta procesem chrystianizacji i już w 1000 roku, na terenie ówczesnego grodziska, powstał pierwszy kościół, pod wezwaniem św. Wawrzyńca. Łomża, rozwijając się w późniejszych wiekach, stała się ważnym ośrodkiem religijnym, gdzie oprócz parafii, ulokowały się zakony jezuitów, kapucynów, benedyktynek. W początkach XVI w. zbudowano najwspanialszą łomżyńską  świątynię, gotycki kościół farny, który szczęśliwie do dziś przetrwał w pierwotnej formie, a od 1925 roku jest Katedrą diecezjalną. Wymownym zwieńczeniem dziejów łomżyńskiego chrześcijaństwa była wizyta papieża Jana Pawła II w 1991 roku.

Różnie potoczyły się losy łomżyńskich kaplic i kościołów. Niektóre nie przetrwały zawieruch wojennych  i działania czasu, inne ostały się w niezmienionej wręcz formie. Wiele świątyń powstało w ostatnich latach, wzbogacając swoimi wieżami architekturę naszego miasta.

Konkurs plastyczno-fotograficzny „Łomżyńskie świątynie” , był próbą ukazania wielości i różnorodności  architektonicznych śladów kultury chrześcijańskiej. Dorobek tego konkursu jest artystycznym zapisem zarówno istniejących budowli  jak i tych, których odtworzenie wymagało dużej dawki wyobraźni.  Łomżyńskie świątynie, kaplice, kapliczki, których wizerunki utrwaliły dłonie bardzo młodych ludzi, były i są widzialnym świadectwem obecności chrześcijaństwa na ziemiach polskich od 1050 lat.

Roman Borawski

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy w Urzędzie Miejskim i Galerii Bonar.

Zdjęcia z otwarcia wystawy w Urzędzie Miejskim : Marcin Kossakowski

2016-06-13 12:53 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001