Autyzm. I co z tego!

Strona główna » Plastyka » Galeria Bonar

Autyzm. I co z tego!

  • Autyzm. I co z tego!
Wystawa prac wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży

„Twórcza praca dziecka jest językiem wypowiadania się jemu tylko właściwym” Z. Słobodzian


Wystawa wpisuje się w obchody Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu.  Jej celem jest przedstawienie twórczości dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Osoby z autyzmem, tak jak i wszystkie inne, mają różne temperamenty, charaktery, upodobania i zdolności. Tę różnorodność można zaobserwować oglądając ich prace . Łatwo dostrzec skupienie,  dokładność i precyzję w rysunkach Pawła Łada oraz dużą ekspresję, energię i  rozmach w malowaniu Pawła Jasińskiego.

W przypadku dzieci z autyzmem sztuka ma zadanie terapeutyczne i stanowi nierozłączną część terapii prowadzonej w szkole. Pozwala wyrażać emocje dzieciom, szczególnie tym, które mają ograniczoną zdolność komunikacji werbalnej lub wcale nie mówią. Różnorodne techniki plastyczne pomagają rozwijać zmysł dotyku, motorykę małą i koordynację ręka-oko. Własnoręcznie wykonanie graficznego, namacalnego obiektu podnosi poczucie własnej wartości. Celem nie jest stworzenie pięknego dzieła sztuki,  ale przede wszystkim użycie różnych form wyrazu i sam proces tworzenia. Bardzo często wynikiem są wspaniałe obrazy, które możemy podziwiać oglądając wystawę.

2017-04-07 10:43 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001

BIP