Laboratorium Teatru - Ogólnopolskie Konfrontacje Teatralne 2019

Strona główna » Teatr i słowo » Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych

Laboratorium Teatru - Ogólnopolskie Konfrontacje Teatralne 2019

Zapraszamy teatry amatorskie do udziału w Laboratorium Teatru. Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatralnych , które odbędą się 6-7 grudnia 2019r. w sali widowiskowej MDK-DŚT przy ul. Wojska Polskiego 3. Początek przeglądu o godz. 10.00. Poniżej szczegółowy regulamin...

Gdzie?

Miejski Dom Kultury -  Dom Środowisk Twórczych, ul. Wojska Polskiego 3 w Łomży

Kto może zostać  uczestnikiem przeglądu?

Wiek od 14-100 lat. Członkowie amatorskich teatrów działających w szkołach,  internatach, placówkach kulturalnych, stowarzyszeniach, fundacjach oraz niezależne grupy teatralne działające na terenie kraju.

Co trzeba przygotować?

Każdy zespół prezentuje  jeden spektakl trwający od 20-40. minut przygotowany w oparciu o dowolny materiał literacki. Forma prezentacji dowolna: monodram, teatr ruchu, pantomimy, formy kabaretowe itp. (Maksymalny czas montażu spektaklu  15 minut)

Kiedy?

6-7 grudnia 2019 r, godzina 10.00

Jak zgłosić się do udziału?

Do 22  listopada 2019 r. prosimy o przesłanie na adres e-mail: joannaklama@o2.pl
-  wypełnioną czytelnie i dokładnie kartę zgłoszenia,
-  płytę DVD z zarejestrowanym spektaklem,
-  jeżeli uczestnicy przeglądu posiadają zdjęcie wykonawców lub  dokumentację fotograficzną spektaklu - prosimy o przesłanie jej na wyżej podany e-mail, w temacie wpisując: „Ogólnopolskie Konfrontacje Teatralne” .

Kwalifikacji spektakli dokona powołana przez organizatora komisja. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zapraszania poszczególnych  spektakli  z  pominięciem  fazy  eliminacji.

Organizator do 26 listopada 2019r. zobowiązuje się powiadomić telefonicznie lub e-mailem zespoły zakwalifikowane do  udziału  w  przeglądzie  teatralnym.

Jury oceniać będzie:

- oryginalność,
- pomysł inscenizacyjny,
- dykcję i ekspresję aktorów,
- ogólny wyraz artystyczny,
- materiał literacki.

Cele

• Spotkanie i integracja młodzieżowych  zespołów teatralnych.
• Prezentacja dorobku artystycznego zespołów
• Wspólna wymiana doświadczeń między uczestnikami konfrontacji
• Doskonalenie warsztatu uczestników.

Nagrody:

Przewidziane są  nagrody rzeczowe dla wykonawców, upominki promujące festiwal  oraz dyplomy uczestnictwa. Organizator nie  zapewnia nagród pieniężnych.

Opłaty, noclegi i wyżywienie

Organizator nie pobiera akredytacji. Uczestnicy przeglądu mają zapewniony darmowy nocleg w bursie z (6- 7 grudnia) oraz wyżywienie przez czas trwania przeglądu (śniadanie i obiadokolacja). Koszty dojazdu i ubezpieczenia ponoszą uczestnicy.

Warsztaty teatralne

Podczas konfrontacji  przewidziane są warsztaty teatralne dla uczestników.

Organizator:
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży,
ul. Wojska Polskiego 3, tel. 86 216 32 26, www.mdk.lomza.pl
e-mail: joannaklama@o2.pl

Sprawami organizacyjnymi zajmuje się:
Joanna Klama - instruktor ds. teatru MDK-DŚT
email: joannaklama@o2.pl
tel. 86 216 322 6 lub 698 400 980Patronat honorowy:
PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA


OGÓLNOPOLSKIE KONFRONTACJE TEATRALNE
ORGANIZOWANE SĄ W RAMACH PROJEKTU „LABORATORIUM TEATRU”
DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Załączniki

  1. Karta zgłoszenia i Zgoda na przetwarzanie danych
  2. Regulamin 2019
2019-10-09 10:23 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001