Laboratorium Teatru. II Ogólnopolskie Konfrontacje Teatralne 2020

Strona główna » Teatr i słowo » Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych

Laboratorium Teatru. II Ogólnopolskie Konfrontacje Teatralne 2020

Zapraszamy teatry amatorskie do udziału w Laboratorium Teatru. II Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatralnych, które odbędą się 5 grudnia 2020r. (sobota) w sali widowiskowej MDK-DŚT przy ul. Wojska Polskiego 3. Początek przeglądu o godz. 10.00.
Poniżej szczegółowy regulamin.

Gdzie?

Miejski Dom Kultury -  Dom Środowisk Twórczych, ul. Wojska Polskiego 3 w Łomży

Kto może zostać  uczestnikiem przeglądu?

Wiek od 14-100 lat. Członkowie amatorskich teatrów działających w szkołach,  internatach, placówkach kulturalnych, stowarzyszeniach, fundacjach oraz niezależne grupy teatralne działające na terenie kraju.

Co trzeba przygotować?

Każdy zespół prezentuje  jeden spektakl trwający od 15 do 35. minut przygotowany w oparciu o dowolny materiał literacki. Forma prezentacji dowolna: monodram, teatr ruchu, pantomimy, formy kabaretowe itp. (Maksymalny czas montażu spektaklu  15 minut)

Kiedy?

5 grudnia 2020 r., godzina 10.00

Jak zgłosić się do udziału?

Do 20  listopada 2020 r. prosimy o przesłanie na adres e-mail: j.klama@mdk.lomza.pl

-  wypełnioną czytelnie (pismo drukowane)  i dokładnie, kartę zgłoszenia,

-  link  pod którym można obejrzeć nagrany  spektakl  lub  płytę DVD z zarejestrowanym spektaklem

-  jeżeli uczestnicy przeglądu posiadają zdjęcie wykonawców lub  dokumentację fotograficzną spektaklu - prosimy o przesłanie jej na wyżej podany e-mail, w temacie wpisując: „II Ogólnopolskie Konfrontacje Teatralne” .

Kwalifikacji spektakli dokona powołana przez organizatora komisja. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zapraszania poszczególnych  spektakli  z  pominięciem  fazy  eliminacji.

Organizator do 26 listopada 2020r. zobowiązuje się powiadomić telefonicznie lub e-mailem zespoły zakwalifikowane do  udziału  w  przeglądzie  teatralnym.

Jury oceniać będzie:

- oryginalność,

- pomysł inscenizacyjny,

- dykcję i ekspresję aktorów,

- ogólny wyraz artystyczny,

- materiał literacki.

Cele

• Spotkanie i integracja młodzieżowych  zespołów teatralnych.

• Prezentacja dorobku artystycznego zespołów

• Wspólna wymiana doświadczeń między uczestnikami konfrontacji

• Doskonalenie warsztatu uczestników.

Nagrody

Dla wykonawców przewidziane są  nagrody pieniężne, rzeczowe, dyplomy uczestnictwa. O podziale nagród decyduje jury festiwalu.

Opłaty, noclegi i wyżywienie

Organizator nie pobiera akredytacji.Koszty dojazdu i ubezpieczenia , wyżywienia oraz ewentualnego noclegu,  ponoszą uczestnicy. Organizator może pomóc w organizacji płatnego noclegu, jednak należy go wcześniej o tym poinformować.

Warsztaty teatralne

Podczas konfrontacji  przewidziane są warsztaty teatralne dla uczestników.

Organizator:

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży,

ul. Wojska Polskiego 3, tel. 86 216 32 26, www.mdk.lomza.pl

e-mail: joannaklama@o2.pl

Sprawami organizacyjnymi zajmuje się:

Joanna Klama - instruktor ds. teatru MDK-DŚT

email: j.klama@mdk.lomza.pl lub joannaklama@o2.pl

tel. 86 216 322 6 lub 698 400 980


Załączniki

  1. Karta Zgłoszenia 2020
  2. Regulamin 2020
2020-10-09 11:04 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001