BRONISŁAW KIERZKOWSKI

Strona główna » Plastyka » Galeria Pod Arkadami » Wystawy » 2006

BRONISŁAW KIERZKOWSKI

  • BRONISŁAW KIERZKOWSKI
  • BRONISŁAW KIERZKOWSKI
  • BRONISŁAW KIERZKOWSKI
Wystawa malarstwa, Listopad - Grudzień 2006

Artysta urodził się w 1924 w Łodzi, zmarł w 1993 w Warszawie. Studiował w latach 1946-47 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (dzisiaj ASP) w Łodzi pod kierunkiem Władysława Strzemińskiego, następnie w latach 1948-50 w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku u Juliusza Studnickiego, a w roku 1951 w akademii warszawskiej pod okiem Eugeniusza Eibischa. Następnie przez długi czas pracował jako pedagog w uczelniach Warszawy, Torunia, Lublina.

Jak wielu twórców swojego pokolenia zainteresowanych nowymi poszukiwaniami artystycznymi, brał udział w III Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (1959). W pierwszych latach po debiucie przez krótki czas skupiał się na malarstwie pejzażowym. Chętnie operował wówczas zwartymi, syntetycznymi plamami barwnymi, czego przykładem jest KRAJOBRAZ Z RACHAŃ.

Najbardziej znany jest jednak z kompozycji strukturalnych, reliefowych, z których uczynił osobistą wypowiedź artystyczną. Ich poetyka początkowo wiele zawdzięczała unistycznym koncepcjom Strzemińskiego, ale ostatecznie Kierzkowski potraktował je jako punkt odniesienia, a nie źródło bezpośrednich inspiracji. Do własnych rozwiązań dochodził stopniowo, ale poszukiwania rozpoczął jeszcze w okresie studiów warszawskich. Właśnie wówczas zaczął badać strukturę kompozycji malarskich, podkreślał rolę faktury w obrazie, tworzył kolaże (początkowo zawierające elementy figuratywne). Wkrótce jego próby rezygnacji z przedmiotowości na rzecz swobodnej konstrukcji obrazu stały się coraz śmielsze i bardziej konsekwentne. Niemal równolegle z Kierzkowskim podobne prace tworzyli m.in. Stefan Gierowski oraz członkowie lubelskiej GRUPY ZAMEK (m.in. Włodzimierz Borowski, Tytus Dzieduszycki, Jan Ziemski) i krakowskiej GRUPY NOWOHUCKIEJ (Janusz Tarabuła). Analogiczne doświadczenia prowadziła również, zresztą wyprzedzając swoich kolegów, Jadwiga Maziarska.

W gronie artystów uprawiających malarstwo materii Kierzkowski potrafił jednak wypracować sobie odrębny "styl", dzięki któremu jego sztukę daje się nieomal bezbłędnie identyfikować. Już w roku 1957 posługiwał się indywidualnym, samodzielnie wykształconym językiem plastycznym, którego znakiem rozpoznawczym stały się całkowicie abstrakcyjne gipsowe obrazy-przedmioty o nieregularnej, chropowatej powierzchni, szczelnie wypełnione gruzłowatymi nawarstwieniami. Początkowo dużą rolę odgrywał w nich kolor, ale już w 1958 roku autor ograniczył, z czasem wręcz zminimalizował jego znaczenie i zaufał naturalnej barwie stosowanych elementów. Zaczął wówczas "malować", wgniatając w stygnącą gipsową masę surowe, często zardzewiałe fabryczne odpady: kawałki blachy, drutu, metalowych siatek, ażurowych taśm, kółek. Barwa była od tej pory wydobywana przede wszystkim za pomocą efektów światłocieniowych, rysunek uwidaczniały wyraźne, napięte linie drutów czy metalowych taśm. Powstały w ten sposób niezwykle oryginalne asamblaże, programowo antyestetyczne, utrzymane w "poetyce śmietniska cywilizacji przemysłowej", a zarazem nobilitujące marginalia rzeczywistości (KOMPOZYCJE FAKTUROWE) i nierzadko - wbrew intencjom artysty - ujmujące smakiem nieomal monochromatycznych tonacji. Urzekające różnorodnością gęstej materii, fantazją jej modyfikowania, często zaskakujące dynamizmem, pomimo coraz czytelniejszego dążenia do utrzymania ich w unizującym duchu over all (jeśli w tym przypadku można się odwołać do doświadczeń Pollocka). Dalsze doświadczenia Kierzkowskiego w dużej mierze związane były z formą monumentalną i zaowocowały realizacjami przestrzennymi (niekiedy ruchomymi, "muzycznymi" - wydającymi dźwięki). Powstawały one m.in. podczas "laboratoryjnych" spotkań artystów skupiających się w latach 60. na poszukiwaniach awangardowych: w trakcie I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu (KLASKATOR, 1965), Sympozjum Artystów i Naukowców "Sztuka w zmieniającym się świecie" w Puławach (1966), Sympozjum Złotego Grona w Zielonej Górze (1967).

W dwóch następnych dekadach Kierzkowski tworzył nadal konsekwentnie struktury reliefowe (cykl FAKTUROWCE). Natomiast w latach 90. namalował ponadto serię mało znanych figuratywnych kompozycji o tematyce erotycznej, zdradzających upodobanie do groteski (klimatem zbliżają się one do "bestiariuszy" Jana Lebensteina, ale nie mają ani ich śmiałości, ani oryginalności). Krytycy, w tym zagraniczni (m.in. Peter Selz), słusznie zatem docenili przede wszystkim jego objets d'arts. Sam artysta również utożsamiał się głównie z tymi właśnie płaskorzeźbiarskimi "przedmiotami artystycznymi". Prace te, w ostatnich dziesięcioleciach niemal zapomniane, dzisiaj, w dobie rosnącego zainteresowania sztuką lat 50. i 60. (ogólnie zaś rzecz biorąc - sztuką PRL-u), cieszą się rosnącym zainteresowaniem i zyskują na znaczeniu. Zostały przypomniane m.in. w Warszawie (2000) i Krakowie (2002 - w ramach programu rekonstruującego historię polskiego malarstwa materii, realizowanego przez Galerię Zderzak).

Małgorzata Kitowska-Łysiak
Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Katedra Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych
luty 2002

2010-09-17 10:19 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001