Marek Świrydowicz. [W cieniu kadru]

Strona główna » Plastyka » Galeria Pod Arkadami » Wystawy » 2016

Marek Świrydowicz. [W cieniu kadru]

  • Marek Świrydowicz. [W cieniu kadru]
  • Marek Świrydowicz. [W cieniu kadru]
  • Marek Świrydowicz. [W cieniu kadru]
  • Marek Świrydowicz. [W cieniu kadru]
  • Marek Świrydowicz. [W cieniu kadru]
marzec - kwiecień 2016
malarstwo
Galeria Pod Arkadami

„ Nie bardzo umiem powiedzieć co to jest sztuka, co to jest sztuka malarska, już nie mówię o tym co to jest sztuka w ogóle. Myślę, że dla mnie w życiu są pewne sprawy, które staram się z pomocą malowidła zatrzymać, spotęgować czy uobecnić dla innych, zobiektywizować. Jeżeli to się uda mocno zrobić, tak żeby było oczywiste, na tyle zobiektywizowane, że można by pokazać innemu człowiekowi, to będzie to szczyt marzeń” Malarz jest skazany na wielkość."

Z  J. Nowosielskim rozmawia A. Lisowski . „Odra”, 1980, nr 7-8, s.37,„Kontekst własnych poszukiwań malarskich wiążę z ogólnie pojętą rzeczywistością. W tym, co nazywamy realnością, chciałbym doszukać się elementów nie koniecznie z góry określonych jako formalnie rozpoznawalne i umieszczenia ich w nowym miejscu, moim wybranym obszarze znaczeń, kolorów, odniesień. Obraz rzeczywistości, pomimo wyjęcia go z konkretnego miejsca, traci na dosłowności znaczenia oraz staje się nowym, samoistnym kadro – bytem. Owy nowy twór, jest tylko punktem wyjścia do dalszych zmian, przeskalowań chociażby. Nie jest moją intencją doprowadzać do ujednolicenia kadro – bytu. Jest mi raczej bliżej do prób budowania cyklów prac.
Skalowanie, odwracanie, porównywanie, jak też szukanie powiązań między poszczególnymi ich składowymi, jest wyjątkowo bliskie sposobom, jakie występują w gamie twórczego myślenia, w obszarze teatralnego postrzegania rzeczywistości. Mając na względzie własne doświadczenia z obszaru teatralno – malarskiego, nie mógłbym pominąć tego właśnie odniesienia. Zdecydowanie to, co niesie kompozycja, proporcja, jak też określona tonacja, wiodą prym w moich autorskich poszukiwaniach. Nie zamykam się na pojedynczą wartość koloru, konkretną gamę czy odcień.
Hasło transpozycja wydaje się najbardziej trafne, aby wyrazić to, co  pojawia się w obszarze powierzchni obrazu. Swego rodzaju konkretność, ale ukazana w pryzmacie umownego kadru. Co do inspiracji, to nie mam jednej, która jest na tyle konkretna i determinuje wszystkie moje tematy.
Podwójny egzemplarz, dyptyk, duplikat, wersja light, swego rodzaju stykówka, jest to wyjątkowo przedziwny zestaw skojarzeń, które pojawiają się w chwili konkretyzowania oraz próby opisania, raczej uzewnętrznienia nazewnictwa własnych prac. Pomimo obcowania jedynie w sferze wyobrażeniowej, fakt powrotu do pra - wersji  tematu przewodniego nie jest sprawą prostą i jednoznaczną”.

Marek Świrydowicz

M  a  r  e  k      Ś  w  i  r  y  d  o  w  i  c   z

Urodzony w 1970 w Białymstoku, w 1990 ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu k/Białegostoku, w latach 1990 – 1992  studia  na  Uniwersytecie Ludowym w Turnie k/Radomia, od 1994 – 2002 studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale Malarstwa i Katedry Scenografii, ( w pracowni malarstwa -  prof. Zbigniewa Gostomskiego, w pracowni rysunku  - prof. R. Sekuły i w pracowni scenografii - prof. A. Sadowskiego ).Ukończył studia w 2002 roku - realizacja dyplomowa – scenografia do przedstawienia  „Makbet”, w Teatrze im. St. Jaracza w Olsztynie, od 2003 pracuje jako asystent  w Katedrze Sztuki na Wydziale Architektury PB. a od 2013 adiunkt w Katedrze Sztuki na Wydziale Architektury PB.


W y s t a w y :
2015
Galeria pod Arkadami, Łomża, „Katedra Sztuki WA PB”, Wystawa wykładowców WA Politechniki Białostockiej.
2015
Biennale Malarstwa – „Bielska Jesień 2015”, Galeria wirtualna, (wystawa prac uczestników biorących udział w konkursie),
2015
XX Spotkania z Naturą i Sztuką, „Uroczysko” 2015, Salon Uroczysko – Warsztat Mistrzów, Supraśl,
2015
XIII Festiwal Nauki i Sztuki – Wydz. Architektury PB, [ Half a dozen ] part two – malarstwo, Białystok (indywidualna),
2015
[W cieniu szkicu] – Anatolu University, Eskisehir, Turcja – malarstwo, (indywidualna),
2015
[In the Shadow of the sketch] Drawing as the simplest form of artistic creation 
[2015 / Author’s project - drawing workshop], – Anatolu University, Eskisehir, Faculty of Architecture,
2014
Wystawa pokonkursowa  Ogólnopolski konkurs„ Warszawski pejzaż”, Galeria DAP1, ul. Mazowiecka 1, Warszawa,
2014
Wystawa pokonkursowa  Ogólnopolski konkurs„ Warszawski pejzaż”, Klub Kultury, „Saska Kępa”, Warszawa,
2014
Wystawa pokonkursowa  Ogólnopolski konkurs„ Warszawski pejzaż”, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Warszawa,
2014
Wystawa „70 na 70”, Wystawa absolwentów na 70 lecie istnienia LSP w Supraślu, Wydział architektury, PB.
2014
XII Festiwal Nauki i Sztuki – Wydział Architektury PB, [ Half a dozen ] – malarstwo, Białystok (indywidualna),
2014
Wystawa pokonkursowa „ Konkurs Malarski im. L. Wyczółkowskiego”, Galeria Miejska BWA Bydgoszcz,
2013
Galeria Młodych Twórców [ Łazienkowska ] – malarstwo, Warszawa, (upublicznienie doktoratu),
2012
Wystawa pokonkursowa  „V Międzynarodowy Konkurs Rysunku – Wrocław 2012”,  Muzeum Architektury,
2011
Galeria pod Arkadami, Łomża – malarstwo (indywidualna),
2010
VIII Festiwal Nauki i Sztuki – Wydział Architektury PB - malarstwo, Białystok (indywidualna),
2009
Urząd Gminy w Białowieży – Białowieski Ośrodek Kultury  - Galeria Obok - malarstwo, (indywidualna),
Urząd Gminy w Białowieży – Białowieski Ośrodek Kultury  - Galeria Obok, II  Plener Białowieski pracowników Wydz. Arch.PB, rysunek,
VII Festiwal Nauki i Sztuki – Wydział Architektury PB - malarstwo, Białystok (indywidualna),
2008
WOAK w Białymstoku – malarstwo, Białystok (indywidualna),
Wydział Elektryczny PB – malarstwo/rysunek, Białystok (indywidualna),
Pub Level, Białystok – malarstwo, (indywidualna),
Muzeum Przyrodniczo – Leśne Białowieskiego Parku Narodowego, I Plener Białowieski pracowników Wydz. Arch. PB, malarstwo,
Urząd Gminy w Białowieży – Białowieski Ośrodek Kultury  - Galeria Obok, I Plener Białowieski pracowników Wydz. Arch. PB,
Wystawa pokonkursowa Tarnowskie Klimaty 2008 – „Pan Cogito – nowe wizualizacje, Galeria Miejska BWA, Pasaż Tertila – Tarnów,
2007
Kalendarz – praca statutowa Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury PB,
Urząd Gminy Białowieży - Wystawa Pracowników Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby  Wydz. Architektury PB – malarstwo,
2006
Wystawa pokonkursowa  „V Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego - Lubaczów 2005” Galeria Prezydenta m. st.  Warszawy,
Wystawa pokonkursowa  „V Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego - Lubaczów 2005”, B W A w Rzeszowie,
Wydział Architektury PB „30 lat Wydziału Architektury PB ”,malarstwo, Białystok, (indywidualna),
Białostocki Ośrodek Kultury, Galeria Mała, malarstwo, Białystok, (indywidualna),
Scenografia do przedstawienia „Niewidzialni” Teatr K3, Białystok,
2005
Muzeum Narodowe, Galeria „Arboretum”, malarstwo, Warszawa, (indywidualna),
Muzeum Podlaskie w Białymstoku, „Ślad”, malarstwo,
Wystawa Absolwentów Liceum Plastycznego w Supraślu, z okazji 60 – lecie Szkoły, Salon Uroczyska, Supraśl, 
Wystawa pokonkursowa „V Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego - Lubaczów 2005”,  Muzeum Kresów w Lubaczowie,
2004
Galeria Politechnika – malarstwo, Białystok, (indywidualna),
2000
Museum für Kunst und Gewerbe – „Warschau – die Begegnung”, Hamburg, Niemcy,
Muzeum Historyczne m. st. Warszawy – „Warszawa – spotkanie”, malarstwo,
1999
Wystawa/Aukcja - Studentów i Absolwentów ASP Warszawa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego,
1998
Galeria Prezydenta m. st. Warszawy – Wystawa  rysunku studentów Wydziału Malarstwa,
Galeria ZPAP „Pryzmat” – Wystawa pokonkursowa „Pejzaż w Malarstwie Współczesnym” ,Kraków,
Wystawa/Aukcja - Studentów i Absolwentów ASP Warszawa, Muzeum Plakatu w Wilanowie,
1997
Galeria Prezydenta Warszawy – Wystawa rysunków studentów Wydziału Malarstwa,
Galeria 3a – Wystawa pokonkursowa  ¬–  „Czekolada i Sztuka’ 97”, Warszawa,
Projekt Via Regia’ 97 – Blick nach Osten, Ostzillograph, Werkstatt junger Künstler aus Osteuropa, Mitropa – Halle des Hbf. Erfurt,
1996
Galeria „Aspekty” Centrum Edukacji Kulturalnej „Łowicka” , Warszawa, Pejzaż Mazurski – Masurische Landschaft  Krutyń – Kosowo’ 96,

Zdjęcia z wernisażu : Marcin Kossakowski

2016-03-09 11:21 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001