PAcamera CLUB 30 lat. Fotografie wybrane

Strona główna » Plastyka » Galeria Pod Arkadami » Wystawy » 2016

PAcamera CLUB 30 lat. Fotografie wybrane

  • PAcamera CLUB 30 lat. Fotografie wybraneTomasz Michałowski, Od ziemi do nieba, 1990
  • PAcamera CLUB 30 lat. Fotografie wybranePiotr Bułanow, Multiekspozycje, 2012
  • PAcamera CLUB 30 lat. Fotografie wybrane
  • PAcamera CLUB 30 lat. Fotografie wybrane
  • PAcamera CLUB 30 lat. Fotografie wybrane
  • PAcamera CLUB 30 lat. Fotografie wybrane
  • PAcamera CLUB 30 lat. Fotografie wybrane
lipiec-sierpień 2016
fotografia
Galeria Pod Arkadami

PAcamera Club powstał w 1985 roku przy ówczesnym Wojewódzkim Domu Kultury w Suwałkach, z inicjatywy jego dyrektora Zygmunta Gałaszewskiego, który misję założycielską klubu powierzył etatowemu pracownikowi - Stanisławowi J. Wosiowi. Pięć lat później powstała Galeria Fotografii PAcamera, która pierwotnie służyła jako atelier i punkt spotkań klubowych fotografów, a od 1992 roku stała się także miejscem wystawienniczym. [ ... ]

Na przestrzeni trzydziestu lat przez PAcamera Club przewinęło się ponad pięćdziesiąt osób. Dla wielu z nich była to tylko chwilowa przygoda z fotografią, ale dla wielu stała się sensem życia. Jedni szybko zaspakajali swoją ciekawość fotograficznego rejestrowania świata, inni wzniecali w sobie pasję sztuki fotograficznej nieustannie. Jedni wkraczali śmiało na tereny współczesnej sztuki, inni pozostawali na poziomie amatorskich zabaw i fascynacji różnymi technikami fotografii.

Poziom zaangażowania i rezultaty osiągane przez grupę na polach artystycznych na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat jest wielobarwny. Dlatego trudno dziś mówić o jednorodności twórczej fotografów z kręgu PAcamera Club. Bo fotograficy współcześnie działający na Suwalszczyźnie, zawodowcy czy amatorzy, choć często wskazują jako swoich mistrzów tych, którzy niegdyś tworzyli środowisko twórcze PAcamera Club, to jednak bardziej akcentują ich wieloraką i nieuchwytną, wręcz magiczną siłę oddziaływania towarzyskiego, niż wskazują na konkretne zjawiska artystyczne, wystawy czy prace.

Obecna wystawa jest tylko próbą zakreślenia horyzontów poszukiwań artystycznych poszczególnych autorów w różnych okresach ich twórczości na przestrzeni ostatnich 30 lat. Wybrane na wystawę fotografie pozwalają mówić o wspólnocie pewnych obszarów zainteresowań jej twórców, ale już nie tak charakterystycznych i klarownych jak niegdyś; związanych z serią spektakularnych wystaw z początku lat 90. organizowanych w Suwałkach.
Wystawy te nawiązywały do poszukiwań formalnych fotografii klasycznej (tworzonej w ciemni fotograficznej), zaś stylistycznie próbowały realizować nową wizję piktorializmu. Łączyły fascynację symbolizmem, inspirowanym naturalnym krajobrazem, z fotografią realistyczną (fotogeniczną), ale jednocześnie nie stroniły od kreacji w obszarach jej fotograficznych możliwości.

Radosław Krupiński

W wystawie udział wzięli:

Piotr Bułanow
Jan Czerniecki
Wojciech Faliński
Grzegorz Jarmocewicz
Jarosław J. Jasiński
Piotr Kopciał
Radosław Krupiński
Tadeusz Krzywicki
Piotr Malczewski
Tomasz Michałowski
Marek Miś
Izabela Muszczynko
Ewa Przytuła
Sławomir Romaniuk
Grzegorz Sadowski
Zbigniew Słowikowski
Dariusz Sztelmer-Stabiński
Marek Wasilewski
Adelina Woś
Stanisław J. Woś
Michał Zieliński
Waldemar Żyliński

Wystawa czynna do 10 sierpnia 2016r.

Zdjęcia z wernisażu : Marcin Kossakowski

2016-06-24 10:02 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001