Marek Maliszewski. Pasja Zbliżenia.

Strona główna » Plastyka » Galeria Pod Arkadami » Wystawy » 2016

Marek Maliszewski. Pasja Zbliżenia.

  • Marek Maliszewski. Pasja Zbliżenia.
  • Marek Maliszewski. Pasja Zbliżenia.
  • Marek Maliszewski. Pasja Zbliżenia.Wystawa zorganizowana w ramach projektu "Pasja Zbliżenia"
  • Marek Maliszewski. Pasja Zbliżenia.
  • Marek Maliszewski. Pasja Zbliżenia.
  • Marek Maliszewski. Pasja Zbliżenia.
kwiecień - maj 2016
fotografia
Galeria Pod Arkadami

Marek MALISZEWSKI
Fotoreporter Portalu Internetowego 4LOMZA.PL i GAZETY BEZCENNEJ. Współpracuje z Agencją Fotograficzną REPORTER. Jest laureatem wielu nagród, m.in.: 2012 - 1. miejsce, kategoria cywilizacja w konkursie BZ WBK Press Foto, 2011 - Laureat Nagrody Prezydenta Łomży w dziedzinie kultury, 2009 – Finalista Grand Press Photo.

Wystawa PASJA - ZBLIŻENIA łomżyńskiego fotografika jest dokumentacją projektu realizowanego przez Teatr Lalki i Aktora w Łomży.

Pasja na Kurpiach
„Misją i  dążeniem  Teatru Lalki i Aktora w Łomży jest tworzenie spektakli,  szukających ważnych społecznych tematów,   pobudzających wyobraźnię, rozwijających wrażliwość i  mądrość widzów. Jednym z takich spektakli jest „Pasja. Misterium Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa” Michela de Ghelderode wystawiona w łomżyńskim teatrze w marcu 2015 r. W środowisku teatralnym widowisko stało się  ważnym głosem artystyczno-społecznym i było pierwszym całościowym scenicznym wystawieniem tekstu Ghelderodego w Polsce. Przedstawienie wyreżyserował znakomity twórca teatru lalkowego prof. Wiesław Hejno – inscenizator i  reżyser, znający twórcze możliwości teatru formy.  Wyjątkową scenografię oddającą estetykę widowisk pasyjnych zaprojektował  Przemysław Karwowski.

Łomżyński teatr, który na co dzień jest w żywym kontakcie z „miejscem i czasem”,  kierując  się ideą autora dramatu: „sięgając po zapomnienie przybliżyć lokalnej społeczności współczesność i tradycję ludowego teatru” stworzył projekt artystyczno-społeczny „Pasja – zbliżenia 2016”, który założył wystawienie „Pasji” w okresie Wielkiego Postu w ważnych miejscach sakralnych na terenie Kurpiowszczyzny, takich jak: Myszyniec, Turośl, Łyse oraz Nowogród. Społeczno-artystyczny charakter projektu pozwolił na prezentację widowiska w miejscach ważnych dla tradycji, kultury i tożsamości regionu. Podjęte działania teatru w tym szczególnym okresie Wielkiego Postu zgromadziły i zintegrowały publiczność wielopokoleniową, przedstawicieli różnych grup społecznych, wzbudziły zainteresowanie teatrem  i wzruszenie. Dla wielu z widzów obecnych na spektaklach  był to pierwszy kontakt ze sztuką teatralną i ogromne emocjonalne przeżycie.

W realizacji projektu „Pasja – zbliżenia 2016” towarzyszył  nam znakomity łomżyński fotografik-reportażysta Marek Maliszewski. Aparat fotograficzny służący Maliszewskiemu do dokumentowania szerokiej panoramy różnorodnych zjawisk zachodzących w przestrzeni i życiu Łomży, tym razem przez kilka dni był narzędziem do przyjrzenia się pracy teatru z bliska, podpatrzenia jego struktur. A więc teatr jako podmiot i bohater. Wystawa projektu „Pasja – zbliżenia 2016” po pierwsze, daje możliwość spojrzenia na teatr w relacji aktor - widz, prowokuje odbiorcę do wykreowania przez autora wystawy własnej wizji, emocji, na podstawie fragmentu uchwyconej rzeczywistości w kadrze. Po drugie, autor  nie posługuje się deformacją obrazu, czy rzeczywistości. Jest to autentyczny zapis semantyczny i emocjonalny, oddający pewien rytm wydarzeń, poetykę i surowość miejsc i zdarzeń. Marek Maliszewski w ascetyczny sposób przekazał nam swoje fascynacje,  wynikające ze skrupulatnych kilkudniowych obserwacji, które   śmiało można nazwać niezwykle interesującym  reportażem. 

Za wspólne tworzenie projektu pragnę podziękować naszym Partnerom,  a w szczególności: Diecezji  Łomżyńskiej, Ministerstwu  Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Sztuk i Dialogu,  Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego, Parafiom, które wspólnie z nami realizowały ten projekt w środowiskach lokalnych oraz mediom utrwalającym i relacjonującym  to wydarzenie i pracę teatru z bliska”.

Jarosław Antoniuk

Wystawa aktualna do 11 maja 2016r.

Zdjęcia z wernisażu : Marcin Kossakowski

2016-04-08 10:04 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001