Wystawa z okazji 10.lecia Klubu Fotografii NURT

Strona główna » Plastyka » Galeria Pod Arkadami » Wystawy » 2018

Wystawa z okazji 10.lecia Klubu Fotografii NURT

  • Wystawa z okazji 10.lecia Klubu Fotografii NURT
  • Wystawa z okazji 10.lecia Klubu Fotografii NURT
  • Wystawa z okazji 10.lecia Klubu Fotografii NURT
lipiec - sierpień 2018
Galeria Pod Arkadami

Klub Fotografii NURT powstał faktycznie 25 stycznia 2008 roku kiedy to grupa założycielska  (Lech Buczyński, Zbigniew Ciborowski, Wojtek Surawski, Przemysław Karwowski i Stanisław Zeszut) przyjęła regulamin i nazwę klubu. Wtedy też określono cele działania Klubu NURT do których należało przede wszystkim popularyzowanie sztuki fotograficznej i umożliwienie rozwoju artystycznego fotografikom. Członków klubu przybywało pomimo wysokich wymagań dotyczących twórczości fotograficznej i tak w 2017 roku twórczych członków klubu było już 15.  Obecnie klub liczy 12 członków twórczych, z których dwóch (Z.Ciborowski i St. Zeszut) jest też członkami Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Funkcjonowanie klubu  jest możliwe dzięki ścisłej współpracy z MDK-DŚT w Łomży, które udostępnia galerię oraz umożliwia organizowanie wyjazdowych plenerów fotograficznych.

Realizując zadania określone w regulaminie, klub organizował szkolenia feryjne dla młodzieży szkolnej, wystawy fotograficzne członków m. in. w Łomży, Białymstoku, Drozdowie, Białorusi itd. Do tradycji należą wyjazdy plenerowe  połączone z  wystawą zdjęć plenerowych. Corocznie organizowane są też prezentacje dorobku twórczego członków klubu, a także reprezentantów łomżyńskiego środowiska („Wspólna Fotografia”, „Prezentacje łomżyńskiego środowiska fotograficznego” itp.).  W latach 2010/11 zaprezentowano , fotografików regionu północno-wschodniego Polski na wernisażu pod nazwą „Światłoczuli”. Regularnie w ,Galerii pod Arkadami” prezentują swoje prace członkowie twórczy klubu na wystawach autorskich. Klub utrzymuje też ścisłą współpracę z fotografikami z Białegostoku, Warszawy, Ostrołęki i wielu innych ośrodków, których przedstawiciele uczestniczą we wspólnych plenerach i wystawach fotograficznych.

Staraniem członków Klubu NURT i dzięki wsparciu UM w Łomży i MDK-DŚT , z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Łomży, został wydany album fotograficzny pt „Łomża- miasto nad Narwią”. Obecna wystawa jest prezentacją artystyczną członków twórczych Klubu  z okazji dziesięciolecia powstania Klubu  Fotografii NURT w Łomży.

Zbigniew Ciborowski

2018-07-04 10:06 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001