Grafika i Przestrzeń. Wystawa Prac studentów Wydziału Architektury PB

Strona główna » Plastyka » Galeria Pod Arkadami » Wystawy

Grafika i Przestrzeń. Wystawa Prac studentów Wydziału Architektury PB

  • Grafika i Przestrzeń. Wystawa Prac studentów Wydziału Architektury PB
  • Grafika i Przestrzeń. Wystawa Prac studentów Wydziału Architektury PB
  • Grafika i Przestrzeń. Wystawa Prac studentów Wydziału Architektury PB
  • Grafika i Przestrzeń. Wystawa Prac studentów Wydziału Architektury PB
  • Grafika i Przestrzeń. Wystawa Prac studentów Wydziału Architektury PB
  • Grafika i Przestrzeń. Wystawa Prac studentów Wydziału Architektury PB
  • Grafika i Przestrzeń. Wystawa Prac studentów Wydziału Architektury PB
Maj 2022 / Galeria Pod Arkadami

Katarzyna Arciszewska / Emil Brzozowski / Urszula Cieślak / Jakub Humienny / Natalia Jurguć / Julita Juźwik / Patrycja Kitlas / Weronika Konopka / Gabriel Łupiński / Mateusz Mieleszko / Michalina Ochryniuk / Iga Parciak / Daniła Petruchow / Katarzyna Piekarniak / Urszula Piskurewicz / Julia Sabak / Martyna Sacharko / Ewelina Sadowska / Emilia Sasimowicz / Anna Szkobodzińska  /  Kamila Turek  /  Daria Wiśniewska  /  Weronika Zimnoch  /  Wiktoria Żylińska.

 

GRAFIKA I PRZESTRZEŃ

Pracownia kompozycji przestrzennej  w programie kształcenia Grafiki ma zadanie otwierać na zagadnienie przestrzeni i opera się na podstawach rzeźby.

Grafika w większości technik warsztatowych czy użytkowych bazuje na płaszczyźnie. Przestrzeń występuje  głównie jako iluzja na płaszczyźnie.

Pracownia kompozycji przestrzennej  daje możliwości eksperymentowania z przestrzenią. Elementy rzeźby, na których bazuje program pracowni pozwalają na rozwój wyobraźni przestrzennej  w projektowaniu typograficznym oraz w działaniach związanych z elementami formy plastycznej: linią , bryłą, fakturą, walorem, barwą. Działania podejmowane w pracowni mają cel eksperymentowania z przestrzenią za pomocą różnorodnych i nowoczesnych materii, swobodnej interpretacji przestrzennej różnych form graficznych. Jak  mówiła o tym K. Kobro, podłożem rzeźby jest przestrzeń i operowanie tą przestrzenią, organizacją rytmu, proporcji  i harmonia formy związanej z przestrzenią.

 

Zadania realizowane w pracowni:  

„Nie małpa”. Projekt znaku graficznego zastępującego znak dobrze wszystkim znanej małpy z adresu email. Spersonalizowany projekt indywidualnego znaku , który następnie jako znak graficzny został przetworzony jako obiekt przestrzenny. Zadanie mające na celu interpretacje przestrzenną znaków na płaszczyźnie: linii, plamy barwy, walory, i ich wartości wizualnych.

„Uprzestrzennienie grafiki”. Jest to zadanie bazujące na zrealizowanych do tej pory grafikach przez studentów. Zadanie polega na interpretacji przestrzennej własnej grafiki w formie przestrzennej, eksperymenty z przestrzenią interpretacją linii, plamy, barwy, warstw, waloru, światła i cienia.

Na wystawie znajdują się również odlewy gipsowe płaskorzeźb typograficznych oraz eksperymenty dotyczące realizacji przestrzennej korespondującej z otoczeniem i zjawiskami natury. Realizacja wchodząca w  ścisłą interakcje z otoczeniem „mur vivant” (żywy mur).

 

Dr Edyta Kasperkiewicz

 

Wystawa czynna będzie do 6 czerwca 2022r.

2022-05-10 14:12 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001