Najlepsze Dyplomy. Pracownia Grafiki Artystycznej Andrzeja Kaliny

Strona główna » Plastyka » Galeria Pod Arkadami » Wystawy

Najlepsze Dyplomy. Pracownia Grafiki Artystycznej Andrzeja Kaliny

Lipiec 2022 / Galeria Pod Arkadami

Prowadzona przez Andrzeja Kalinę pracownia grafiki warsztatowej jest miejscem, w którym studenci nie tylko poznają podstawowe techniki graficzne, ale także mogą doskonalić swój warsztat, dać wyraz kreatywności i realizować własne koncepcje artystyczne. Świadectwem tego są dyplomowe prace licencjackie i magisterskie realizowane w pracowni.

Owocne pod tym względem były ostatnie lata (2020 i 2021), powstało wówczas kilka interesujących dyplomów, charakteryzujących się różnorodnością postaw i artystycznych poszukiwań.
Mamy oto do czynienia z kreacją opartą na tradycyjnym warsztacie, jak czyste, perfekcyjne linoryty Marty Dawidiuk, czy łączące intaglio i linoryt, gęste od graficznej materii i zarazem malarskie prace Zuzanny Mieszczanek. Są grafiki, w których punktem wyjścia była fotografia: Jan Daciuk cyfrowo rozkłada i przetwarza detale miejskiej architektury; Lizaveta Krat z industrialnych form składa nowe formy- znaki; Alicja Rau-Dobkowska z intymnych fotografii tworzy monumentalne seriografie o graficznej fakturze. Z kolei Alysa Marchenko ze zbudowanych przez siebie obiektywów tworzy instalacje, w których równorzędną rolę odgrywa światło.

Tradycyjne środki wyrazu nie stoją w sprzeczności z informatycznym profilem Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, tym bardziej, że każdy z dyplomantów opracował również część multimedialną. Cieszy też, że grafika warsztatowa, której granice nie są raz na zawsze ustalone, znajduje zainteresowanie i daje środki wyrazu kolejnemu pokoleniu młodych twórców. Dzięki temu pracownia Andrzeja Kaliny uczestniczy w wielopokoleniowej sztafecie, w której mistrzowie przekazują swą wiedzę i doświadczenie, a uczniowie wzbogacają o własne, idące z duchem czasu osiągnięcia.
Dr Piotr Żaczek 

Uczestnicy wystawy: 
Jan Daciuk, 
Marta Dawidiuk, 
Lizaveta Krat, 
Alisa Marchenko, 
Zuzanna Mieszczanek, 
Alicja Rau-Dobkowska.


Wystawa czynna do 25 lipca 2022r.

2022-07-01 11:32 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001