Katedra Sztuki WA PB

Strona główna » Plastyka » Galeria Pod Arkadami » Wystawy » 2015

Katedra Sztuki WA PB

 • Katedra Sztuki WA PBFot. Marcin Kossakowski
 • Katedra Sztuki WA PB
 • Katedra Sztuki WA PB
 • Katedra Sztuki WA PB
 • Katedra Sztuki WA PB
 • Katedra Sztuki WA PB
 • Katedra Sztuki WA PB
 • Katedra Sztuki WA PB
 • Katedra Sztuki WA PB
 • Katedra Sztuki WA PB
 • Katedra Sztuki WA PB
 • Katedra Sztuki WA PB
wystawa zbiorowa wykładowców Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej „Katedra Sztuki”
lipiec - sierpień 2015
Galeria Pod Arkadami

Uczestnicy wystawy :

dr hab. Krzysztof Jakubowski

Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w pracowni prof. Adolfa Ryszki. Dyplom 1985. Od 1987 r. pracownik Wydziału Architektury  PB w Katedrze Sztuki. Prowadzi zajęcia z rzeźby na kierunkach Architektura i Urbanistyka, Grafika. Twórczość w zakresie rzeźby, rzeźby monumentalnej, sakralnej i medalierstwa.

dr Andrzej Jacek Bronikowski

Studia na PWSSP Wrocław (plakat – prof. Jan Jaromir Aleksiun); ASP Kraków  (film animowany – prof. Jerzy Kucia); The Royal Academy of Fine Arts, KASK Gent, Belgia (film animowany – prof. Raoul Servais). Od 2011 r. prowadzi Pracownię Multimediów w Katedrze Sztuki na Wydziale Architektury PB, w której realizowany jest program Przedmiotu Grafika Multimedialna. Pracownia stanowi również bazę dla Filmowego Koła Naukowego „FILMOVI”, której jest opiekunem. Reżyser filmów animowanych i realizacji multimedialnych.

dr hab. Tomasz M. Kukawski
Studia na Wydziale Architektury PB (1982–1987), następnie na Wydziale Grafiki ASP Warszawa. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni Grafiki Warsztatowej u prof. Romana Artymowskiego. Od 1988 r. pracownik Wydziału Architektury PB w Katedrze Sztuki. Prowadzi zajęcia z grafiki warsztatowej. Zajmuje się projektowaniem architektonicznym, graficznym i grafiką warsztatową.

mgr Magdalena Toczydłowska-Talarczyk
Studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych, Projektowanie Graficzne. Od 2011 r. pracuje w Katedrze Sztuki, na Wydziale Architektury PB, prowadzi zajęcia z projektowania graficznego. W twórczości zajmuje się projektowaniem graficznym: ilustracją oraz książką autorską.

mgr Katarzyna Zabłocka
Studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych, specjalizacja Plastyka Intermedialna. Od 2010 r. prowadzi zajęcia z fotografii na Wydziale Grafiki  PB. Zajmuję się obrazowaniem fotograficznym i filmowym, animacjami i działaniami w przestrzeni, edukacją artystyczną i kulturalną.

mgr Urszula Gireń
Studia w ASP w Krakowie. Obecnie pracuje w Katedrze Sztuki na Wydziale Architektury PB. Prowadzi zajęcia z projektowania graficznego oraz plakatu. Zajmuje się projektowaniem graficznym, współpracuje z teatrami, wydawnictwami oraz agencjami reklamowymi.

dr Grzegorz Łoś

Dyplomant PWSSP w 1977 r. (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) we Wrocławiu, szkło unikatowe u prof. Ludwika Kiczury, szkło użytkowe u prof. Zbigniewa Horbowego
i malarstwo u prof. Zbigniewa Karpińskiego. Od 1988 r. pracuje na Wydziale Architektury PB w Katedrze Sztuki. Zajmuje się dydaktyką w przedmiocie psychofizjologii percepcji, historii fotografii, ćwiczeń z fotografii analogowej i cyfrowej oraz rysunku odręcznego.

mgr Robert Rabiega
Studia w PWSSP im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Od 2011 r. pracuje na Wydziale Architektury PB w Katedrze Sztuki, prowadzi zajęcia z malarstwa. Zajmuje się malarstwem oraz fotografią.

dr Elena Dąbrowska
Ukończyła Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych im. Strogonowa w Moskwie. Od 1997 r. pracuje na Wydziale Architektury PB w Katedrze Sztuki, prowadzi zajęcia z malarstwa
i rysunku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką komputerową. Aktywny członek ZPAP okręg radomski.

dr hab. Janusz Debis
Ukończył ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem w 1970 r. w pracowni prof.
A. Kobzdeja. Od 1976 r. pracuje na Wydziale Architektury PB w Katedrze Sztuki, prowadzi zajęcia z malarstwa i rysunku. Uprawia malarstwo, malarstwo ścienne
i sztalugowe, rysunek.

dr hab. Andrzej Dworakowski
Ukończył ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem w 1980 r. w pracowni grafiki warsztatowej u prof. A. Rudzińskiego. Od 1987 r. pracuje na Wydziale Architektury PB w Katedrze Sztuki, prowadzi zajęcia z rysunku. Zajmuje się rysunkiem, projektowaniem graficznym, scenografią i wystawiennictwem.

dr hab. Waldemar Regucki
Ukończył Wyższą Szkołę Grafiki i Sztuki Książkowej w Lipsku, Niemcy. Dyplom
w 1983 r. na Wydziale Grafiki Użytkowej. Od 1988 r. pracuje na Wydziale Architektury PB w Katedrze Sztuki, prowadzi zajęcia z liternictwa,  typografii i projektowania graficznego. Zajmuje się grafiką projektową, jest twórcą autorskich cynografów.

mgr Bogdan Suprun
Ukończył Wydział Architektury PB. Od 2008 r. pracuje na Wydziale Architektury PB
w Katedrze Sztuki, prowadzi warsztaty komputerowe, grafikę edytorską i identyfikację wizualną. Zajmuje się grafiką projektową, edytorską i wystawienniczą.

dr hab. Tadeusz Nieścier
Ukończył PWSSP w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, kierunek malarstwo. W 1978 r. dyplom w pracowni prof. M. Kasprowicza reprezentował akademię na wystawie „Dyplom roku” w Zachęcie. Od 1978 r. pracuje na Wydziale Architektury PB w Katedrze Sztuki. Uprawia projektowanie graficzne, fotografię reklamową i malarstwo sztalugowe.

dr Marek Świrydowicz
Ukończył ASP w Warszawie, Wydział Malarstwa, dyplom ze scenografii w 2002 r. Od 2003 r. pracuje na Wydziale Architektury PB w Katedrze Sztuki, prowadzi zajęcia
z malarstwa i rysunku. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem.

Zdjęcia z wernisażu : Marcin Kossakowski

2015-06-22 12:59 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001