Sukces Marty Dworakowskiej

Strona główna » Plastyka » Pracownia Plastyczna » 2013

Sukces Marty Dworakowskiej

Marta Dworakowska (15 lat), uczestniczka zajęć plastycznych prowadzonych przez instruktorkę Annę Bureś MDK – DŚT została laureatką VIII Ogólnopolskiego Biennale Plastycznego „Rok Polski w Tradycji i Obyczajach”. Organizatorem konkursu jest Pałac Młodzieży w Warszawie. Tematem przewodnim były tradycje, zwyczaje i święta typowo polskie np.: Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Kolędnicy, Dożynki itd.

Anna Bureś: „Bardzo chętnie podejmuję takie tematy w pracy z dziećmi, które wnoszą nową wiedzę lub tak jak ten konkurs mogą  zainteresować polskim dziedzictwem kulturowym, tradycją i obyczajami. Ponadto twórczość plastyczna dzieci i młodzieży rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną a nagrody zdobyte przez moich podopiecznych potwierdzają, że w Łomży mamy wielu uzdolnionych młodych ludzi”.

Komisja konkursowa oceniła 701 regulaminowych prac, które wpłynęły z 27. placówek i wyłoniła 30 najlepszych.

W dniu 10 stycznia 2013 roku odbył się wernisaż i uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu w Zimowym Ogrodzie Pałacu Kultury w Warszawie.

2013-01-14 11:47 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001